A vállalatértékelés fontossága a kereskedési döntések meghozatalának előkészítésében

A mai rohanó világban az online részvénykereskedés új szintre lépett köszönhetően a technológiai és jogi vívmányoknak. A COVID19 járvány övezte piaci hangulat közepette rengetegen nyitnak innovatív bróker számlákat és kockáztatják megtakarításaikat bármiféle előképzettség nélkül. Cikkemben bemutatom ennek veszélyeit és próbálok segítséget nyújtani egy konkrét esetpéldán keresztül annak megértéséhez, hogy miért fontos tisztában lenni a tőzsdék működésén kívül a vállalatértékelés alapjaival is. Néhány egyszerű arányszám és a közöttük lévő kapcsolat elemzésével átfogó képet kaphatunk bármely vállalat pénzügyi egészségéről. Ezeket az arányszámokat nem a tradicionális fundamentális befektetési döntések meghozatalára használjuk, hanem döntéstámogató, előszűrő funkciót töltenek be, melyek természetükből adódóan csökkentik a pénzügyi kockázatokat és hozzájárulnak a sikeres kereskedési döntések meghozatalához.

IX. ÉVF. 2021. 2. SZÁM 59-62

DOI: 10.24387/CI.2021.2.10

Felhasznált irodalom:

ARSLANIAN – FISCHER (2019): The Future of Finance: The Impact of FinTech, AI, and Crypto on Financial Services, Springer, ISBN-10: 3030145328, pp. 15-17

BOZSIK, S. − LIPTÁK, K. − MUSINSZKI, Z. − SZEMÁN, J. (2021): Key to Success. An Analysis of the Financial Reports of Hungarian Social Cooperatives between 2016 and 2018. In 34th (Eurasia Business and Economics Society) EBES Conference Piraeus, Görögország: University of Piraeus Proceedings Vol. II. pp. 1189–1202.

BREALEY – MYERS – MARCU (2001): Fundamentals Of Corporate Finance, The McGraw-Hill Companies, Inc., ISBN 0-07-553109-7, pp. 140-144, pp. 280-282

FENYVES, V. (2014): Vállalati teljesítményértékelés pénzügyi mutatók és a DEA felhasználásával

ACTA SCIENTIARUM SOCIALIUM 40 pp. 133-146. , 14 p. (2014)

HEGEDŰS, M. (2020): A COVID-19 járvány okozta hatások a számvitelre és a beszámolókészítésre „XIV. Soproni Pénzügyi Napok „Gazdaságvédelem és pénzügyi kiutak” pénzügyi, adózási és számviteli szakmai és tudományos konferencia – Sopron, 2020. október 1-2. ISBN 978-615-80230-6-1

MUSINSZKI, Z. − SÜVEGES, G. B. (2019): Strategic decision-making supported by traditional financial indicators. Oradea Journal Of Business And Economics, 4(1), pp. 29–37.

M. THOMSETT (1998): Mastering Fundamental Analysis, Dearborn Financial Publishing, Inc., ISBN 0-7931-2873-0, pp. 22-36, pp. 70-72

TARNÓCZI, T. – FENYVES, V. – VÖRÖS, P. (2014): Hagyományos pénzügyi mutatók alkalmazásának problémái a vállalati teljesítmény mérésében ACTA SCIENTIARUM SOCIALIUM 17 : 40 pp. 121-134. , 14 p. (2014)

WEWEGE – THOMSETT (2019): The Digital Banking Revolution, De Gruyter,  ISBN-10: 1547418338, pp. 39-42

ZÉMAN, Z. (2018): The Development of accounting discipline int he light of macro and micro economic relations. WCTC LTD. London p.60. ISBN 9786150011363

Internetes forrás:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?qid=1608117147218&uri=COM%3A2020%3A825%3AFIN elérve: 2021. február 5.

https://www.otcmarkets.com/corporate-services/information-for-pink-companies elérve: 2021. február 5.