Készpénzmentes fizetési megoldások használatának változása gazdasági szakos egyetemi hallgatók között gazdasági válsághelyzet hatására

Cikkünkben magyar, osztrák és szlovák egyetemek gazdasági képzéseire járó hallgatók pénzügyi szokásait vizsgáljuk. Ez a munka egy komplex kutatás egyetlen részterületére fókuszál, a pénzügyek modern kezelésére. Modern alatt a készpénzmentes szolgáltatások használatát értjük. Ezt a használatot jelen tanulmány a használat mértéke (elköltött összeg) valamint az igénybevétel gyakorisága alapján elemzi. Módszerünk kérdőíves vizsgálat volt, két lekérdezést végeztünk ugyanazzal a kérdéssorral. Az első lekérdezés még a COVID-19 pandémia előtt, 2019-ben történt, a másik a járvány első hullámát követő nyitás időszakában, 2020 őszén. Eredményeink egyrészt azt mutatják, hogy egy váratlan gazdasági krízishelyzet gyors válaszlépések és hosszútávú megoldások kidolgozását is katalizálja, jelentős gyorsulást okozva a modern pénzügyi szolgáltatások fejlődési ütemében. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a pénzügyi ismeretek megfelelő szintje nélkül a modern megoldások megfelelő használata egyre kevésbé lehetséges. E tények pedig alapvetőek a kompetencia-alapú oktatás jövőbeli irányainak kialakításában.

IX. ÉVF. 2021. 2. SZÁM 63-66

DOI: 10.24387/CI.2021.2.11

Felhasznált irodalom

AGARWAL, D. V. – PODDAR, S. – KARNAVAT, S. J. (2020). A study on growth of mobile banking in India during COVID-19. PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology, Vol. 17, No. 6, pp. 9461–9485.

ALI, A. – Rahman, M. S. A. – BAKAR, A. (2015): Financial Satisfaction and the Influence of Financial Literacy in Malaysia. Social Indicators Research, Vol. 120, No. 1, pp. 137–156. https://doi.org/10.1007/s11205-014-0583-0

BAKKEN, M. R. (1966): Money Management Understanding of Tenth Grade Students. University of Alberta. Elérhető: https://archive.org/details/Bakken1966/page/n13/mode/2up (2021. április 13.)

BARANYI K. (1993): Ez lett volna a Nemzeti Alaptanterv 1993-ban [This would have been the National Core Curriculum in 1993, in Hungarian]. Művelődési és Közoktatási Minisztérium Szakmai Irányítási Főosztály. Elérhető: http://mek.oszk.hu/11900/11959/11959.pdf (olvasva: 2021. április 1.)

BECK, K. – CHIU, H.-H. – TIMMERMAN, I. (2020). Lower-income college student adjustments to COVID-19. Applied Economics Letters, Vol. 27, pp. 1–4. https://doi.org/10.1080/13504851.2020.1855310

BÉRES D. – HUZDIK K. – KOVÁCS P. – SÁPI Á. – NÉMETH E. (2013): Felmérés a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi kultúrájáról (p. 73) [Kutatási jelentés]. Állami Számvevőszék. Elérhető: https://www.asz.hu/storage/files/files/Szakmai%20kutat%C3%A1s/2013/t353.pdf?download=true (olvasva: 2021. április 3.)

DANES, S. M. – HIRA, T. K. (1987): Money Management Knowledge of College Students. Journal of Student Financial Aid, Vol. 17, No. 1, pp. 4–16. Elérhető: https://ir.library.louisville.edu/jsfa/vol17/iss1/1 (olvasva: 2021. március 16.)

DISNEY, R. – GATHERGOOD, J. (2013): Financial literacy and consumer credit portfolios. Journal of Banking & Finance, Vol. 37, No. 7, pp. 2246–2254. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.01.013

GRININ, L. – KOROTAYEV, A. – TAUSCH, A. (2016): Kondratieff Waves in the World System Perspective. In: L. Grinin, A. Korotayev, & A. Tausch, Economic Cycles, Crises, and the Global Periphery (pp. 23–54). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-41262-7_2

GUNTER, B. – NICHOLAS, D. – HUNTINGTON, P. – WILLIAMS, P. (2002): Online versus offline research: Implications for evaluating digital media. Aslib Proceedings, Vol. 54, No. 4, pp. 229–239. https://doi.org/10.1108/00012530210443339

ILIEVA, J. – BARON, S. – HEALEY, N. M. (2002): Online Surveys in Marketing Research. International Journal of Market Research, Vol. 44, No. 3, pp. 1–14. https://doi.org/10.1177/147078530204400303

KOSSEV, K. (2020): OECD/INFE 2020 International Survey of Adult Financial Literacy (p. 78). OECD. Elérhető: https://www.oecd.org/financial/education/oecd-infe-2020-international-survey-of-adult-financial-literacy.pdf (olvasva: 2021. április 19.)

LUSARDI, A. – MITCHELL, O. S. (2014): The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence. Journal of Economic Literature, 52(1), Vol. 52, No. 1, pp. 5–44. https://doi.org/10.3386/w18952

MEHTA, R. – SIVADAS, E. (1995): Comparing Response Rates and Response Content in Mail versus Electronic Mail Surveys. Market Research Society. Journal, Vol. 37, No. 4, pp. 1–12. https://doi.org/10.1177/147078539503700407

NASUTION, L. N. – RAMLI, R. – SADALIA, I. (2020). How fintech conditions in Indonesia during the COVID-19 pandemic? International Proceeding of Law and Economic, Vol. 2020 (Special Issue), pp. 46–50. Elérhető: http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/iple/article/view/1079 (olvasva: 2021. március 11.)

NÉMETH, E. (2015): Nem megtanulni, megérteni kell a dolgokat. Pénzügyi Szemle – Online. Elérhető: https://www.penzugyiszemle.hu/interju/nem-megtanulni-megerteni-kell-a-dolgokat-interju-nemeth-erzsebettel (olvasva: 2021. április 7.)

NÉMETH E. (2017): Pénzügyi kultúrát fejlesztő képzések: Felmérés és diagnózis. Új Pedagógiai Szemle, LXVII. évfolyam 7–8. szám, pp. 46–69. ISSN 1215-1807

PINTYE, A. – KISS, M. (2017): Közgazdász hallgatók pénzügyi kultúrája. Taylor Gazdálkodás- És Szervezéstudományi Folyóirat, IX. évfolyam 1. szám, pp. 191–199. ISSN 2064-4361

SCHOORL, H. (1968): Isaäc le Maire: Koopman en bedijker. Tjeenk Willink en zoon.

SPITZER, R. L. (2021): GAD-7 (General Anxiety Disorder-7)—MDCalc. Elérhető: https://www.mdcalc.com/gad-7-general-anxiety-disorder-7 (olvasva: 2021. március 25.)

SUGIMORI, Y. – KUSUNOKI, K. – CHO, F. – UCHIKAWA, S. (1977). Toyota production system and Kanban system Materialization of just-in-time and respect-for-human system. International Journal of Production Research, Vol. 15, No 6, pp. 553–564. https://doi.org/10.1080/00207547708943149

TENNEY, F. (1935): The Financial Crisis of 33 A. D. The American Journal of Philology, Vol. 56, No. 4, pp. 336. https://doi.org/10.2307/289972

TSE, A. C. B. (1998): Comparing Response Rate, Response Speed and Response Quality of Two Methods of Sending Questionnaires: E-mail vs. Mail. Market Research Society. Journal, Vol. 40, No. 4, pp. 1–12. https://doi.org/10.1177/147078539804000407

TSE, A. C. B. – TSE, K. C. – YIN, C. H. – TING, C. B. – YI, K. W. – YEE, K. P. – HONG, W. C. (1995): Comparing Two Methods of Sending out Questionnaires: E-mail versus Mail. Market Research Society. Journal., 37(4), 1–7. https://doi.org/10.1177/147078539503700408

TURZÓ, Á. P. (2020. május 30.). Mindent átírt a koronavírus a bankolásban, visszatérünk-e szép csendben a fiókokba? Portfolio.hu, Elérhető: https://www.portfolio.hu/bank/20200530/mindent-atirt-a-koronavirus-a-bankolasban-visszaterunk-e-szep-csendben-a-fiokokba-434550 (olvasva: 2021. március 14.)

UNSGSA. (2016. április 20.): Strengthening the Roots of Financial Resilience in Financial Education. United Nations | UNSGSA Queen Máxima. Elérhető: https://www.unsgsa.org/speeches/strengthening-roots-financial-resilience-financial-education (olvasva: 2021. március 28.)

WILHELM, A. (2020, September 23). TransferWise reports accelerating revenue growth to 70% in its March, 2020 fiscal year. TechCrunch. Elérhető: https://social.techcrunch.com/2020/09/22/transferwise-reports-accelerating-revenue-growth-to-70-in-its-march-2020-fiscal-year/ (olvasva: 2021. március 21.)

ZHANG, X. – KUCHINKE, L. – WOUD, M. L., VELTEN, J. – MARGRAF, J. (2017): Survey method matters: Online/offline questionnaires and face-to-face or telephone interviews differ. Computers in Human Behavior, Vol. 71, pp. 172–180. https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.02.006