A VÍZESÉS-DIAGRAM ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A CONTROLLING ÉS AZ ÜZLETI ELEMZÉS TERÜLETÉN

ÖSSZEFOGLALÁS

A controlling eltéréselemzés módszereiről, alkalmazási területeiről és vizualizációjáról szóló cikksorozatunk második részében a vízesés-diagram alkalmazásának szerteágazó lehetőségeit mutatjuk be. Kitérünk többek között a klasszikus bázis-tárgy, illetve terv-tény eltérések hatótényezőkre való felbontásainak, az időbeli és területi eltérések részidőszakokra és részterületekre bontásainak, a pénzügyi-számvitel kimutatásoknak és az ezek sorain mutatkozó változásoknak, valamint néhány speciális funkcionális üzleti területhez kapcsolódó eltéréselemzésnek a vízesés-diagramon történő ábrázolására is.

XI. ÉVF. 2023. 1. SZÁM 48-53

DOI: 10.24387/CI.2023.1.8

Cikk megtekintése http://controllerinfo.hu/wp-content/uploads/2023/04/8_A-vizeses-diagram-alkalmazasi-lehetosegei-a-controlling-es-az-uzleti-elemzes-teruleten-1.pdf

Irodalmi feldolgozás:

BLUMNÉ BÁN ERIKA – KRESALEK PÉTER – PUCSEK JÓZSEF (2011): A vállalati elemzés alapismeretei. Saldo, Budapest.

KOPPÁNY KRISZTIÁN (2016): Növekedési hozzájárulások számítása input-output táblák strukturális felbontása alapján. Statisztikai Szemle 94:8-9, pp. 881-914.

KOPPÁNY KRISZTIÁN (2017a): Estimating Contributions to GDP Growth by Structural Decomposition of Input-Output Tables In: Selected papers from the 2016 Conference of European Statistics Stakeholders: Special Issue Luxembourg, Luxemburg: Publications Office of the European Union, pp. 72-82.

KOPPÁNY, KRISZTIÁN (2017b): Estimating Growth Contributions by Structural Decomposition of Input-Output Tables. Acta Oeconomica 67:4, pp. 605-642.

KOPPÁNY KRISZTIÁN (2017c): A növekedés lehetőségei és kockázatai. Magyarország feldolgozóipari exportteljesítményének és ágazati szerkezetének vizsgálata, 2010–2014. Közgazdasági Szemle 64:1, pp. 17-53.

KOPPÁNY KRISZTIÁN (2022): A controlling eltéréselemzés vizualizációja Excelben: a vízesés-diagram. Controller Info, 10:4 pp. 7-13.

KÖRMENDI LAJOS – KRESALEK PÉTER (2006): A vállalkozások elemzésének módszertani alapjai. Perfekt, Budapest.

KRESALEK PÉTER (2011): Teljesítmény és erőforrás controlling. Oktatási segédanyag. BGE-PSZK – Saldo, Budapest.

LÉGRÁDI ATTILA (2019): Vízesés diagram alkalmazási területei. https://www.controllingportal.hu/vizeses-diagram-alkalmazasi-teruletei/ (olvasva: 2022. okt. 30.)

MACZÓ KÁLMÁN – HORVÁTH ELEKNÉ (szerk.) (2001): Controlling a gyakorlatban. Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft.

MÁJER ÁGNES (2012): Hatékony-e a termelésem? OEE – Overall Equipment Effectiveness, avagy általános eszközkihasználtság. https://www.controllingportal.hu/hatekony-e_a_termelesem_oee_-_overal_equipment/ (olvasva: 2022. okt. 30.)

ZEBRA BI (2015): How to Choose the Right Business Chart. A 3-step Tutorial. https://zebrabi.com/wp-content/uploads/2015/01/zebra-bi-business-chart-whitepaper.pdf (olvasva: 2022. okt. 30.)