A CONTROLLING ELTÉRÉSELEMZÉS MÓDSZEREI II.

A controlling eltéréselemzés módszereiről, alkalmazási területeiről és vizualizációjáról szóló cikksorozatunk negyedik részében az eltérésfelbontás technikái közül a százalékos különbözetek módszerének, az indexmódszernek, a logaritmusmódszernek, valamint az alternatív eltérésfelbontás módszerének az alkalmazását mutatjuk be az előző cikkben ismertetett számpéldán keresztül.
XI. ÉVF. 2023. 3. SZÁM 6-11
DOI: 10.24387/CI.2023.3.2

A CONTROLLING ELTÉRÉSELEMZÉS MÓDSZEREI I.

A controlling eltéréselemzés módszereiről, alkalmazási területeiről és vizualizációjáról szóló cikksorozatunk harmadik és negyedik részében az eltéréselemzés számszerű módszereit vesszük sorba a legegyszerűbbektől az összetettebb tényezőkre bontási technikákig. Ebben a részben kitérünk az összehasonlítás és az összehasonlíthatóság lényegére, a tényezőkre bontás módszereinek feltételeire, végül a multiplikatív összefüggésekre épülő kumulatív eljárások közül a láncbehelyettesítés és az abszolút különbözetek módszerének alkalmazását mutatjuk be egy konkrét számpéldán keresztül.
XI. ÉVF. 2023. 2. SZÁM 2-6
DOI: 10.24387/CI.2023.2.1

A VÍZESÉS-DIAGRAM ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A CONTROLLING ÉS AZ ÜZLETI ELEMZÉS TERÜLETÉN

A controlling eltéréselemzés módszereiről, alkalmazási területeiről és vizualizációjáról szóló cikksorozatunk második részében a vízesés-diagram alkalmazásának szerteágazó lehetőségeit mutatjuk be. Kitérünk többek között a klasszikus bázis-tárgy, illetve terv-tény eltérések hatótényezőkre való felbontásainak, az időbeli és területi eltérések részidőszakokra és részterületekre bontásainak, a pénzügyi-számvitel kimutatásoknak és az ezek sorain mutatkozó változásoknak, valamint néhány speciális funkcionális üzleti területhez kapcsolódó eltéréselemzésnek a vízesés-diagramon történő ábrázolására is.
XI. ÉVF. 2023. 1. SZÁM 48-53
DOI: 10.24387/CI.2023.1.8

A controlling eltéréselemzés vizualizációja Excelben: a vízesés-diagram (1.rész)

Ez a tanulmány a controlling eltéréselemzés eredményeinek szemléltetésére szolgáló vízesés-diagram Excelben történő elkészítésének lehetőségeit és lépéseit mutatja be. Kitér a beépített vízesés-diagram, valamint a halmozott oszlop- és sordiagramok segítségével kialakított felhasználói vízesés-diagram előállítására is.
X. ÉVF. 2022. 4. SZÁM 7-13
DOI: 10.24387/CI.2022.4.2