Az e-recept hatása a gyógyszertárak versenyképességére

A gyógyszeripar a termékek vonatkozásában az egyik leginnovatívabb ágazatnak mondható, így versenyképessége más területekhez képest talán megkérdőjelezhetetlen. Az innovációs hajlam mellett az iparág másik jellemzője a szigorú normarendszer, mely sajátos versenyre készteti a fogyasztók kiszolgálását végző közforgalmú gyógyszertárakat. A kutatásunk elsődleges célja, annak megállapítása, hogyan tudják a versenyképességüket növelni a közforgalmú gyógyszertárak a számukra elérhető digitális innovációk marketing célú felhasználásával. Szűkebb cél annak vizsgálata, hogy milyen hatást gyakorolt a tevékenységükre, ezzel együtt teljesítményükre az elektronikus recept, mint felhő alapú szolgáltatás bevezetése. Kutatási céljaink elérése érdekében a hazánkban üzemelő közforgalmú gyógyszertárak bevonásával végeztünk felmérést, melyhez standard kérdőíves megkérdezést alkalmaztunk. Az adatok matematikai és statisztikai módszerekkel történő feldolgozását követően a kapott eredmények azt a hipotézisünket támasztották alá, hogy az e-recept bevezetése és széleskörű alkalmazása inkább pozitív megítélésű a gyógyszerészek körében. Szintén megerősítésre kerültek azon hipotéziseink, mely szerint az e-recept arányának növekedése a teljes receptforgalmon belül az expediálás gyorsaságára és biztonságára, valamint a gyógyszerforgalomból származó bevétel nagyságára is pozitív hatást gyakorol.

X. ÉVF. 2022. 4. SZÁM 39-45

DOI: 10.24387/CI.2022.4.7

Felhasznált irodalom:

ANTALÓCZY, K. – GÁSPÁR, T. – SASS, M. (2021): A gyógyszeripari értéklánc sajátosságai Magyarországon. Közgazdasági szemle, LXVIII. évf., 2021. június pp:645-673

CHIKÁN, A. – DEMETER, K. – DÉNES, F. – FELEI, A. (1999): Az értékteremtő folyamatok menedzsmentje – Termelés, Szolgáltatás, Logisztika, AULA Kiadó Kft. Budapest 1999., Szerk.: Chikán A.-Demeter K., ISBN 963-9215-15-5

CHIKÁN, A. (2003): A kettős értékteremtés és a vállalat alapvető célja, Vezetéstudomány – Budapest Management Review, 34 (5) pp. 10-12.

EESZT (2020): Tájékoztatás a gyógyszer-felírás és kiadás aktuális szabályairól, EESZT információs portál, https://e-geszsegugy.gov.hu/kereses?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode= view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=1048734&_101_type=content&_101_urlTitle=ereept-tajekoztatas-2020-julius&inheritRedirect=false (letöltve:2021.08.05.)

FETTER, B. (2019): A hazai gyógyszeripari vállalatok beszállítói láncának helye a nemzetközi gyógyszeripari ellátási láncokban. Logisztikai Trendek és Legjobb Gyakorlatok 5.(1) 2019. BI-KA Logisztika Kft. Szolnok. pp 43-49. ISSN 2416-0555 DOI: 10.21405/logtrend.2019.5.1.43

FINE, D. – HAVAS, A. – HIERONIMUS, S. – JÁNOSKUTI, L. – KADOCSA, A. – PUSKÁS, P. (2018): Átalakuló munkahelyek: az automatizálás hatása Magyarországon, McKinsey & Company, https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Hungary/Our%20Insights/Transforming%20our%20jobs%20automation%20in%20Hungary/Automation-report-on-Hungary-HU-May24.ashx  (letöltve:2022.03.30.)

GEORGIEV, A. A. – SHTEREVA-TZOUNI, D. (2020): Development Of E-Health In Austria, Bulgaria, Croatia, Estonia And Slovakia, Archives of Business Research, 8(4). 155-162., Services for Science and Education, United Kingdom 2020., DOI: 10.14738/abr.84.8114.

HARLAND, C. M. (1996): Supply Chain Management: Relationships, Chains and Networks. British Journal of Management, 7(s1). pp 63-80. doi:10.1111/j.1467-8551.1996.tb00148.x

HOFMEISTER-TÓTH, Á. (2006): Fogyasztói magatartás, Aula Kiadó Kft. Budapest 2006., ISBN9639478679

HUSSAIN, F. (2016): Internet of Things: Building Blocks and Business Models. Berlin, Germany: Springer International Publishing,2017. ISBN978-3-319-55404-4 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-55405-1

JENEI, I. – LOSONCI, D. – DEMETER, K. (2007): A karcsúsítás lehetőségei adminisztratív környezetben egy irodai példa nyomán, Műhelytanulmány, Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézet ISSN 1786-3031

JOGTÁR (2021): 2005. évi XCV. Tv. az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról, Nemzeti Jogszabálytár 2021., https://www.njt.hu/jogszabaly/2005-95-00-00 (letöltve:2021.08.08.)

KATO, I. – SMALLEY, A. (2011): Toyota Kaizen Methods, Six Steps to Improvement, Productivity Press Taylor & Francis Group, New York 2011., ISBN 978-1-4398-8400-3

KELEMEN, T. – KALLÓ, N. (2020): A lean szemlélet eredményes alkalmazása irodai környezetben, Vezetéstudomány / Budapest Management Review, LI. évf. 2020., KSZ ISSN 0133-0179, DOI: 10.14267/VEZTUD.2020.KSZ.06

KENESEI, ZS. – KOLOS, K. (2014): Szolgáltatásmarketing és –menedzsment, ALINEA Kiadó Budapest 2014., ISBN: 9786155303418

KSH (2016): Az infokommunikációs technológiák és szolgáltatások helyzete Magyarországon 2016, Központi Statisztikai Hivatal 2016., https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/ikt/ikt16.pdf  (letöltve: 2021.08.19.)

KSH (2021): Gyógyszertárak, Összefoglaló táblák (STADAT), Központi Statisztikai Hivatal 2021. https://www.ksh.hu/stadat_files/ege/hu/ege0021.html (letöltve:2021.03.12.)

LAWSON, C. (2020): Pharmaceutical marketing: Strategies, Orientation marketing 2020.03.09., https://www.orientation.agency/insights/pharmaceutical-marketing-strategies(letöltve: 2021.08.21.)

LÁNYI, B. (2019): Az e-egészségügy koncepciója és fogyasztói elfogadottsága, Közép-európai Közlemények 12. évf. 2. szám, Egyesület Közép-Európa Kutatására/SZTE-Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, 2018., ISSN1789-6339

LOSONCI, D. (2010): Bevezetés a lean menedzsmentbe – a lean stratégiai alapjai (119. sz. Műhelytanulmány), Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézet 2010. ISSN 1786-3031

MOSZ (2017): Konferencia az e-receptről, Gyógyszertár XVI. évf. 4. szám, Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Budapest 2017., ISSN15888231

NÁBELEK, F. (2019): Automatizáció és innováció a magyar vállalkozások körében, MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet, MKIK GVI Kutatási Füzetek 2019/1

OECD (2014): OECD Economic Surveys Hungary 2014, OECD Publishing 2014., ISBN 978-92-64-20451-5,  htpp://dx.doi.org/10.1787/eco_surveys-hun-2014-en

OLÁH, J. – POPP, J. – ERDEI, E. (2019): Az Ipar 5.0 megjelenése: ember és robot együttműködése. Logisztikai Trendek és Legjobb Gyakorlatok 5.(1) 2019. BI-KA Logisztika Kft. Szolnok. pp 12-19. ISSN 2416-0555 DOI:10.21405/logtrend.2019.5.1.12

PIUTTI, F. (2020): How to tackle innovation in pharma head on, European Pharmaceutical Manufacturer Magazine 2020.03.31., https://www.epmmagazine.com/pharmaceutical-industry-insights/how-to-tackle-innovation-in-pharma-head-on/  (letöltve:2021.08.21.)

RODRIGUEZ-GONZALEZ, C.G. – HERRANZ-ALONSO, A. – ESCUDERO-VILAPLANA, V. – AIS-LARISGOITIA, M.A. – IGLESIAS-PEINADO, I. – SANJURJO-SAEZ, M. (2018): Robotic dispensing improves patient safety, inventory management, and staff satisfaction in an outpatient hospital pharmacy. Journal of Evaluation in Clinical Practice 25(1) 2018. pp28– 35.  https://doi.org/10.1111/jep.13014  ISBN 1356-1294

SIMON, J. (2010): Marketing az egészségügyben. Akadémiai Kiadó Budapest 2010 ISBN9789630597807

SIPOS, B. (2018): E-egészségügy: a jövő már itt van? WEBBeteg 2018. https://www.webbeteg.hu/cikkek/egeszsegugy/21893/e-egeszsegugy-a-jovo-mar-itt-van (letöltve:2021.08.21.)

SIPOS, B. (2019): Digitális marketing a gyógyszertárban – avagy a jó bornak még mindig kell cégér, Gyógyszertár XVIII. évf. 2. szám, Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Budapest 2019., ISSN15888231

SMALLEY (2019): Lean problémamegoldók kézikönyve – Iránymutatás a problémák négy típusához a hibaelhárítástól az innovációig, LEAN ENTERPRISE INSTITUTE, 2019, ISBN 9786155887017

TAMUS, A. (2009): Szolgáltatásmarketing és –menedzsment, Károly Róbert Kutató –Oktató Közhasznú Nonprofit Kft, Gyöngyös 2009., ISBN 9789639941052

VERES, Z. (2009): A szolgáltatásmarketing alapkönyve, Akadémiai Kiadó Zrt., Budapest 2009., ISBN: 9789630586702

WOMACK, J.P. – JONES, D.T. (2009): Lean szemlélet A veszteségmentes, jól működő vállalat alapja, HVG Kiadó Zrt. Budapest 2009. ISBN 978-963-9686-83-0

ZIDAN, A. (2017): “CDER Researchers Explore the Promise and Potential of 3D Printed Pharmaceuticals”, U.S Food & Drug Administration, 2017, https://www.fda.gov/Drugs/NewsEvents/ucm588136.htm (letöltve: 2021.08.21.)