Célköltségszámítás mint lean módszer feltárása egy élelmiszeripari szervezet működésében

A célköltségszámítás több iparágon belül is sikeresen alkalmazott módszer, amely alkalmazásának hatására a szervezetek működési, költségallokációs és költségtervezési folyamatai hatékonyabbá válik. Az élelmiszeripar egyes szereplői esetében a célköltségszámítás implementálására az elmúlt évtizedekben azért sem kerülhetett sor, mert az élelmiszeripari termékek általában alacsony bonyolultsággal rendelkeznek. Továbbá a fogyasztói igények változása nem volt akkora befolyásoló erővel, mint más iparágakban, azonban ez napjainkra jelentősen megváltozott. Ezen költségelszámolási módszer nem csak egy költségszámítási eszközként funkcionál, hanem a folyamatok optimalizálásához és a szervezeti hatékonyság növeléséhez is hozzájárulhat. Alkalmazásával az élelmiszeripari szervezetek számára is elérhetővé válik a fogyasztói igények meghatározása, illetve a fogyasztói értékeke feltérképezése. Ezen fogyasztói igényeket és értékeket az ellátási lánc összes szereplőjének figyelemmel kell kísérnie, folyamatait és költség struktúráját ezek figyelembevétele mellett kell kialakítania. Magyarországon az élelmiszer-termékeket továbbfeldolgozó ipar területén a célköltségszámítási módszer egyáltalán nem alkalmazott, vagy csak ritka esetekben figyelhető meg az alkalmazása. Ugyanakkor ezen ritka esetek feltérképezésével kiválóan szemléltethető a célköltségszámítás hatékonysága. Kutatásomban egy az élelmiszer-termékeket továbbfeldolgozó szervezet költséganalitikáján keresztül ismertetem a célköltségszámítás alkalmazási lehetőségét, alkalmazásával elérhető eredményeket.

IX. ÉVF. 2021. 3. SZÁM 23-27.

DOI: 10.24387/CI.2021.3.5

Felhasznált irodalom

ANSARI, S. L. J. – BELL, J. (1997): Target Costing, the Next Frontier in Strategic Cost Management, The Cam-I Target Cost Core Group, Chicago, IL.

BABBIE, R: E. (2015): The Practice of Social Research – Standalone Book 14th Edition, Cengage Learning Inc. New York

BARTA Á., MOLNÁR M. (2021) Forecasting oil price based on online occurence volume 2021 Modern Science No 1 pp. 5-11.

BLANCO-PENEDO, I. – OUWELTJES, W. – OFNER-SCHRÖCK, E. – BRÜGEMANN, K. – EMANUELSON, U. (2020): Symposium review: Animal welfare in free-walk systems in Europe. Journal of Dairy Science. Vol. 103, Issue 6, pp. 5773-5782 doi:10.3168/jds.2019-17315

COOPER, R. – CHEW, B. (1996): Control tomorrow’s cost through today’s designs, Harvard Business Review, January-February, pp. 88-97.

COOPER, R. – SLAGMULDER, R. (1999): Develop profitable new products with target costing. Sloan Management Review, Vol. 40, No. 4, pp. 23–34.

EVERAERT, P. – LOOSVELD, S. – VAN ACKER, T. – SCHOLLIER, M. – SARENS, G. (2006): Characteristics of target costing: theoretical and field study perspectives. Qualitative Research in Accounting & Management, Vol. 3, No. 3, pp. 236–263. doi:10.1108/11766090610705425

GÁSPÁR, S. (2019): Lean menedzsment alkalmazása egy építőipari példán keresztül, Folyamat – Kapcsolat – Menedzsment : PRM: Process Relationship Management, Gödöllő, Szent István Egyetem Egyetemi Kiadó, pp. 86-97.

GÁSPÁR, S. (2021): Facilitate strategic decision making through aggregated financial KPIs, Case Study. Modern science / Moderni veda, Vol. 1, No. 1, pp. 58-64.

HARRISON, A. – HOEK, R.V. – SKIPWORTH, H. (2014): Logistics Management and Strategy 5th Edition: Competing through the Supply Chain (5 edition), Pearson, Harlow, England ; New York.

KÁDÁROVÁ, J. – TEPLICKÁ, K. – DURKÁČOVÁ, M. – VIDA, M. (2015): Target Costing Calculation and Economic Gain for Companies. Procedia Economics and Finance, Vol. 23, pp. 1195–1200. doi:10.1016/S2212-5671(15)00331-7

OHNO, T. (1978): Toyota Production System. Beyond Large-Scale Production Productivity Press, Portland.

ROTHER, M. – SHOOK, J. (1999): Learning to See: Value Stream Mapping to Add Value and Eliminate Muda Lean Enterprise Institute, Brookline.

TAKEISHI A. – FUJIMOTO T. (2003): Modularization in the car industry: Interlinked multiple hierarchies of product, production, and supplier systems. In: Prencipe A., Davies A., Hobday M. (eds). The business of systems integration. Oxford University Press, Oxford, pp. 254–278

WOMACK, J. P. – JONES, D. T. (1997): Lean Thinking—Banish Waste and Create Wealth in your Corporation. Journal of the Operational Research Society, Vol. 48, No. 11, pp. 1148–1148. doi:10.1057/palgrave.jors.2600967