Controllerekel szembeni munkaerőpiaci elvárások vizsgálata

A döntéshozatal szempontjából kiemelkedő szerepet kap az információ, a tudás és a gyorsaság. Ennek eredményeként a controlling tevékenység egyre nagyobb hangsúlyt kap a gazdasági szervezetek életében, amely a menedzsment és a controller együttműködésén alapszik. A controller alkalmasságát meghatározza a szakmai felkészültsége, személyisége, emberi tulajdonságai és az a gazdasági-társadalmi közeg, ahol a munkáját végzi. Tanulmányom célja egy kérdõíves félmérés segítségével megvizsgálni, hogy a munkaerõpiac milyen szakmai ismereteket vár el controllerektől.

Controller Info 2019. VII.évf.(4) szám 33-40.

10.24387/CI.2019.4.6

Bevezetés
A vállalatok környezete az elmúlt évtizedekben folyamatosan változott, egyre dinamikusabban fejlõdõ, nagyon komplex és gyorsan változó környezet hat a szervezetek életére. Ma már csak azok a szervezetek képesek megõrizni piaci helyzetüket, versenyképességüket, akik idõben reagálni tudnak a környezeti változásokra. A hatékony döntéshozatalhoz, illetve az ésszerû kockázatvállaláshoz, elengedhetetlen rendelkezni a megfelelõ
információval, hogy ismerjék és nyomon követhessék szervezetük és a környezetük teljesítményét, változásait. Ennek megfelelõen ki kell alakítani a vállalati és a piaci igényeknek is megfelelõ, a vezetési, irányítási feladatok ellátását szolgáló szervezeti és mûködési struktúrát. A vezetési, irányítási feladatok ellátásának, a folyamatos információ-áramlás biztosításának eszköze lehet a controlling tevékenység. A controlling
segítségével a döntéshozók folyamatosan naprakész információkkal rendelkezhetnek, amely információkat a controllerek szûrik meg, strukturálják, értékelik. A vállalkozás sikeres menedzselése szoros együttmûködést kíván a vezetõ és a controller között. A controller, mint tanácsadó, támogatja a vezetõ munkáját, a döntéshozatalhoz adatokat, információkat gyûjt, állít elõ, amelyek segítségével informálja a vezetõt. Az, hogy kibõl
lesz jó controller jelentõs mértékben egyéniség függõ, azaz nagymértékben befolyásolja az egyén szakmai felkészültsége, személyisége, emberi tulajdonságai, de az egyéni tulajdonságokon kívül meghatározó az a gazdasági-társadalmi közeg is, ahol a controller dolgozik.

Felhasznált irodalom
Abdalla R. (2007a): A controller helye és szerepe a szervezet vezetõi csapatában (hálózatában) A Controller III. évfolyam 2007. június 1-3.
Abdalla R. (2007b): A controlleri munka új kihívásai, az érzelmi intelligencia A Controller III. évfolyam 2007. okt óber 1-3.
Ács P. (2014): Gyakorlati adatelemzés. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 288. (ISBN978-963-642-682-8) http://www.etk.pte.hu/protected/OktatasiAnyagok/!Palyazati/GyakorlatiAdatelemzes.pdf Accessed 22 July 2019.
R. N. Anthony -V. Govindarajan (2013): Menedzsment kontroll rendszerek Panem kiadó – IFUA Horváth & Partners, Budapest,
Böcskei , E. (2013a): Az eredménykimutatás tételeinek számviteli és controlling szempontú aspektusai CONTROLLER INFO 8 pp. 10-17. ,
Böcskei , E. (2013b): Qua vadis Controller? – avagy visszatekintve elõre haladni CONTROLLER INFO 1 pp. 3-8. 6. (2013)
Böcskei , E. – Hágen, I. (2017): Menedzsment control – a számviteli mutatószámoktól a versenyképes stratégiáig ACTA CAROLUS ROBERTUS 7 : 2 pp. 19-36. , 18 p.
Gänsslen , S. et al. (2013): Grundsatzposition des Internationalen Controller Vereins (ICV) und der International Group of Controlling (IGC), s.l.: http://www.controllerverein.com/ Selbstverstandnis.104868.html
Hanyecz L. (2009): Controlling és üzleti tervezés Saldo Pénzügyi és Tanácsadó Informatikai Zrt. Budapest ISBN 978 963 638 321 3 1- 263.
Hanyecz L (2011): Modern vezetõi controlling Gazdálkodás – Menedzsment Saldo Pénzügyi és Tanácsadó Informatikai Zrt. Budapest ISBN 978 963 638 379 4 1- 351.
Horváth & Partners (2007): Contolling Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest ISBN 978 963 224 545 4 1-215
HORVÁTH, E., ZS., SZAKÁCS, A., SZAKÁCS, ZS., (2018) ”Innovation driven by change leadership”, Conroller Info Study II. pp.126-134
Hunyadi, L. – Mundruczó, Gy. – Vita , L. (2001): Statisztika. AULA Kiadó, Budapest. 884 p
Lakatos , V. – Polgár, A. – Kleszken, R. (2015): Controlling, mint pénzügyi információs rendszer a kkv-k gyakorlatában ECONOMICA (SZOLNOK) 8 : 4/2 pp. 59-67.
Lumley, T. (2010): Complex Surveys. A Guide to Analysis Using R. John Wiley & Sons, Inc.

Orbán, I. – Kiss , Á. (2016): Az egyéb átfogó eredmény (OCI) kimutatásának értelmezése vezetõi szemszögbõlTAYLOR: GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT: A VIRTUÁLIS INTÉZET KÖZÉP-EURÓPA KUTATÁSÁRA KÖZLEMÉNYEI 2016/1. : 22 pp. 46-50. , 5 p.
Sajtos L. – Mitev A. (2009): SPSS Kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea Kiadó, Budapest,(ISBN 978-963-9659-08-7 20-21.
Sinkovics A. (2009): Milyen legyen a controllertudás szerkezete? A Controller V. évfolyam 2009.10. szám 1-2. Fönkontroll
SZAKÁCS, A., SZAKÁCS, Zs., HORVÁTHNÉ, KÖKÉNY, A., HORVÁTH, E., Zs., (2018) ” Importance of insurance and financial safety”, Conroller Info Study II. pp.121-126
Szukits Á. (2017): A controlleri szakma hazai középvállalatokban: Mennyiben meghatározó a felsõvezetõ vezetési stílusa? KÖZ-GAZDASÁG XII.:(5) pp. 191-205.
TAKÁCS A. (2008): A Free Cash Flow-tól a szabad pénzáramig. Vezetéstudomány, 39. évf. 10. szám, 54-64. o.
TAKÁCS, A. (2014): The Relationship between Appraised Company Values and Future Stock Prices in the International Banking Sector. International Research Journal of Finance and Economics, Issue 118, January 2014, 113-123. o.
Zéman, Z. (2016): A kontrolling fejlõdéstörténetének fõbb irányzatai Gazdaság & Társadalom ISSN 0865 7823 Palatia Nyomda és Kiadó Kft. Gyõr. 8. évfolyam 2. szám. 2016. pp. 77-91.
ZÉMAN Z., TÓTH A., VÉRY Z., FÓNAGY Á. P., SZAKÁCS A. (2000): A szervezeten belüli controlling differenciálódása a controlling metodika standardizálása mellett, VISION 2000 Tudományos napok; SZIE Gödöllõ, 358-365. p.
Zéman Z. – Komáromi K. (2012): Pénzügyi controlling, a pénzügyi menedzsment kiemelt döntéstámogató eszköze. A Controller. VII. évf, 9. sz. pp. 3-5.
Zéman, Z. – Tóth, A. (2017): Strarégiai pénzügyi controlling és menedzsment Akadémia Kiadó Budapest ISBN 978 963 454 068 7 1-210.