Egy bútorgyártó cég beszerzési kontrolling rendszerének átvilágítása a termelési és a beszerzési célok összehangolása érdekében

A vállalati stratégiai célok elérése megköveteli a termelési és a beszerzési funkciók működésének összehangolását. Napjaink versenykörnyezetében a sikeres működéshez elengedhetetlen, hogy ezt kontrolling szempontból is vizsgáljuk.

Controller Info 2019. VII.évf.(3) szám 9-14.

10.24387/CI.2019.3.2

Bevezetés, problémafelvetés
A tanulmány egy bútorgyártó cég beszerzési rendszerén keresztül mutatja be és vizsgálja, hogy rendelésre gyártás esetén a széles termékválaszték, mint versenyelõny biztosítása beszerzési oldalról milyen kihívásokat választ és az hogyan kezelhetõ. Az esettanulmány célja a rendszer bemutatása és a hibák feltárása, valamint javaslattétel a hibák orvoslására.
A mai modern világban, a fogyasztói társadalomban, melyben az emberek már többé nem akarják megjavítani, vagy felújítani régi elromlott vagy kopott dolgaikat, inkább újat vásárolnak, aminek legfõbb okai a gyors technológiai fejlõdés és gazdaságtalan javítás, felújítás. A vállalatoknak hogy piacon maradjanak és nyereséget termeljenek olcsóbban, gyorsabban és jobb minõségben kell elõállítaniuk termékeiket, szolgáltatásaikat, egyszóval folyamatosan fejleszteniük kell és keresni az új innovatív megoldásokat, lehetõségeket.
A rendszerszemlélet oldaláról nézve a controlling a vállalkozások belsõ irányítási rendszerének egyik kiemelt alrendszere. A logisztikai kontrolling tevékenység felöleli a következõ területeket: logisztikai teljesítmények, beszállítói tevékenységek, gyártási átfutási idõk, vevõ és termékszerkezet, logisztikai költségek, megrendelések (Körmendi, Tóth 2016), ennek szellemében kívánjuk az értékteremtõ folyamatok beszerzési vonatkozásait elemezni.
Ezeknek az értékláncoknak az egyik fontos eleme a beszerzés, így jelen tanulmányban a beszerzési folyamatokat, azok fontosabb tényezõit és a beszerzési folyamatokban rejlõ lehetõséget kívánjuk vizsgálni.

Felhasznált irodalom
BAILY P., FARMER D. (1994): Beszerzés. Stratégia és menedzsment. Mûszaki Könyvkiadó Budapest
KOMÁROMI N. (2011): Beszerzési és értékesítési menedzsment. SZIE GTK levelezõ jegyzet, Gödöllõ.
KOZMA T.- PÓNUSZ M. (2016): Ellátásilánc-menedzsment elmélete és gyakorlata – alapok
KOZMA T. – GYENGE B. – TÓTH R. (2015): Supply chain management controlling: A modern concept in logistics and strategy. Selye e-Studies 6 : 1 pp. 101-116. , 16 p.
KÖRMENTDI l.,-TÓTH A (2016).: A controlling alapjai. Saldo kiasó Budapest,9, 146 p
MAJOROS P. (1999): Iparvállalatok beszerzésgazdaságtana. Mûszaki Könyvkiadó, Budapest.
MATYUSZ Zs. – VÖRÖSMARTY Gy. (2016): Aligning supplier evaluation with manufacturing competitive priorities, Results of an international survey in manufacturing and assembly industries, BCE Mûhelytanulmány pp.
MESTER É. – TÓTH R.- TÚRÓCZI I. (2017): Ellátási lánc eredményessége, valamint a felmerülõ kockázati tényezõk a controlling rendszer tükrében. CONTROLLER INFO 5: 1 pp. 2-7., 6 p.
SZEGEDI Z. (2012): Ellátásilánc-menedzsment. Kossuth Kiadó, Budapest
TÚRÓCZI I. (2015): Modern vezetõi számviteli módszerek, kontrolling a logisztikában pp. 143-152. Paper: 10. In: Gyenge, Balázs; Kozma, Tímea (szerk.) Folyamatmenedzsment kihívásai : Döntési pontok, kapcsolatok és együttmûködési stratégiák a gyakorlatban. Szolnok, Magyarország : Szolnoki Fõiskola
VÖRÖSMARTY GY., -TÁTRAI T., (2010): Beszerzés, Stratégia, folyamatok, információ, Komplex Kiadó
VÖRÖSMARTY GY.- TÁTRAI T.-HAVASI Z. (2010): A beszerzés helye és szerepe a magyarországi kis- és középvállalatoknál, Vezetéstudomány 41:(12) pp. 36-44.
ZÉMAN Z. (2000): A Magyar Hipemarket Kft. logisztikai controllingrendszerének informatikai támogatása a SAP rendszer alkalmazásával. In: Tóth, Antal (szerk.) Gyakorlati controlling : Magyarországi vállalkozások és intézmények kontrolling kézikönyve Budapest, Magyarország : RAABE Tanácsadó és Kiadó, WEKA Szakkiadó, (2000) p. 5/14 , 30 p.
ZÉMAN Z. (2018): The role of process controlling in the operat ing environment of the agricultural sector – with a support of process costing. In: Tatiana, Čorejová; Radovan, Madleňák; Lucia, Madleňáková PhD (szerk.) Company diagnostics, controlling and logistics : 9 th International Scientific Conference (Proceedings) Zilina, Szlovákia : EDIS Zilina University Publishers, (2018) pp. 287-293. , 7 p.