Kihívások – Trend és aktualitás a belső ellenőrzési tevékenységben

Az utóbbi évek, és kiemelten a 2022. év váratlan és korábban nem tapasztalt kihívásaival szembesült a vállalatirányítás, ehhez kapcsolódva a tulajdonosi érdekek szolgálatában a vezetőségnek és az igazgatóságnak bizonyosságot adó és tanácsadó funkciót betöltő belső ellenőrzés is. A belső kontrollrendszer részeként kontrolltevékenységként működtetett belső ellenőrzés a gazdaság és a gazdálkodás változó körülményeihez igazodva, proaktív módon kell betöltse funkcióját. A cikk felvázolja a gazdálkodást nehezítő aktuális körülményeket, amely keretet ad a belső ellenőrzés működésének, ezt követően elsősorban szekunder kutatás keretében a belső ellenőrzés aktuális helyzetének bemutatására vállalkozik magyarországi fókusszal.

X. ÉVF. 2022. 4. SZÁM 14-21

DOI: 10.24387/CI.2022.4.3

Felhasznált irodalom:

Abbott, A. (1988): The System of Professions: An Essay on the Division of Expert Labor, The University of Chicago Press, Chicago, IL.

Abdolmohammadi, M. – Boss, S. (2010): “Factors associated with IT audits by the internal audit function”, International Journal of Accounting Information Systems, Vol. 11 No. 3, 140-151. p.

ÁBK (2017): Államháztartási Belső Kontroll Standardok és Gyakorlati Útmutató

Aloini, D. –  Dulmin, R. –  Mininno, V. (2007): “Risk management in ERP project introduction: review of the literature”, Information & Management, Vol. 44 No. 6, 547-567.p.

ÁSZ – Módszertani Kiadványok (2005): Ellenőrzési szakkifejezések és magyarázatuk (szótár és glosszárium), Állami Számvevőszék

Bakacsi, Gy. (1988): A vezetés fogalmi körébe tartozó kifejezések egy rendszerezési kísérlete, Vezetéstudomány, 1988.(XIX.évf.) 12. szám; 24–31.p.

Bán, E. (2019): Az ellenőrzés alapjai, Perfekt Kiadó, Budapest

Bán, E. (2018): Az ellenőrzés produktivitást segítő szerepe és fejlesztése a magyar KKV szektorban. Doktori (PhD) értekezés, SZIE, Gödöllő

Bán, E. (2018): Az ellenőrzés produktivitást segítő szerepe és fejlesztése a magyar KKV szektorban. Doktori (PhD) értekezés, SZIE, Gödöllő

BEMSZ (2022): Állásfoglalás és ajánlás a magyarországi gazdálkodó szervezetek kockázatkezelési gyakorlataihoz. https://iia.hu/images/dokumentumok/tudas/rab_ajanlas_kockkezgyak_22.pdf (letöltve 2022. 05. 30.)

Bierstaker, J. –  Burnaby, P. – Thibodeau, J. (2001): “The impact of information technology on the audit process: an assessment of the state of the art and implications for the future”, Managerial Auditing Journal, Vol. 16 No. 3, 159-164.p.

Blumné, B. E. (2011): A dokumentációs kontrollok fejlesztése a belső ellenőrzési kontrollrendszerekben. Magyar Tudomány Ünnepe emlékkötet, BGF Budapest, 383-393.p.

BOGNÁR, F – BÖCSKEI, E (2022): Potential model to support the achievement of corporate carbon neutrality PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-) 67 : 3 pp. 379-395. , 17 p. 

Bokor, A. (1996): Leader és Manager, Vezetéstudomány, (XXVII. évf.), 1996. 3. szám

Bordáné R.M. (2012): A versenyképesség és a társaságok belső ellenőrzése, Vezetéstudomány, XLIII. ÉVF. 2012. 11. szám, 19-33. p.

Boyle, D.M. –  Wilkins, A.M. –  Hermanson, D.R. (2012): “Corporate governance: preparing for the expanding role of the internal audit function”, Internal Auditing, Vol. 27 No. 2, 13-18.p.

Brand K. –  Boonen H. (2007): IT Governance based on CobiT 4.1 – A Management Guide. Van Haren Publishing

Burns, J. M. (1978): Leadership, Harper-Row, New York, NY, 1978. 19. p.

Carcello, J. –  Hermanson, D. –  Raghunandan, K. (2005): “Changes in internal auditing during the time of the major US accounting scandals”, International Journal of Auditing, Vol. 9 No. 2, 117-127.p.

Chambers, A.D. (1981): Internal auditing: theory and practice, Pitman, London.

Champlain, J. J. (2003): Auditing Information Systems, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey

Chapman, C. – Kihn, L. (2009): “Information system integration, enabling control and performance”, Accounting, Organizations and Society, Vol. 34 No. 2, 151-169.p.

Clusif (2010): Mehari 2010 –  Fundamental concepts and principles-specifications. Technical Report, Club de la Securite de L’Information Francais

Coffee, J. (2006): Gatekeepers: the Professions and Corporate Governance, Oxford University Press, Oxford

COSO (2006): Internal Control over Financial Reporting – Guidance for Smaller Public Companies – Volume I. – II. 1st. ed. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

COSO. (2004a): Enterprise Risk Management — Integrated Framework (Executive Summary). (electronic publication) New York: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Available at: http://www.coso.org/documents/COSO_ERM_ExecutiveSummary.pdf (accessed 11.08.2016.)

COSO. (2004b): Enterprise Risk Management Framework Reference Copy. (electronic publication) New Work: The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Available at: http://www.coso.org/documents/Framework%20Reference%20Secured.pdf (accessed 11.08.2016.)

COSO. (2013a.): Internal Control – Integrated Framework (2013) – Framework and Appendices. (electronic publication) New York: AICPA. Available at: https://publication.cpa2biz.com/Coso/coso.aspx# (accessed 11.08.2016.)

COSO. (2013b.): Internal Control Over External Financial Reporting: A Compendium of Approaches and Examples.(electronic publication) New York: AICPA. Available at: https://publication.cpa2biz.com/Coso/coso.aspx# (accessed 11.08.2016.)

Cowton, C.J. (2008): “Governing the corporate citizen: reflections on the role of professionals”, in Conill, J., Luetge, C. and Schönwälder-Küntze, T. (Eds), Corporate Citizenship, Contractarianism and Ethical Theory: On Philosophical Foundations of Business Ethics, Ashgate, Aldershot,  29-47.p.

Csákvári P. – Miskolczi T. (2018): A kockázatkezelés sikertényezői, BEMSZ délutánok, Budapest, 2018. március 7. (http://www.iia.hu/images/stories/dokumentumok/delutanok/20180307delutan.pdf amely előadások tartalma csak BEMSZ tagok számára elérhető)

Csapodi, P. (2009): A közpénzügyek törvényi szabályozása, a közpénzek külső ellenőrzésének gazdaságtana – Ph.D értekezés, Gödöllő

Deloitte (2020): Belső ellenőrzési szempontok a COVID-19-re adott válaszok kapcsán. Korábban nem tapasztalt kihívások. https://iia.hu/images/dokumentumok/hirlevelek/Deloitte_COVID19.pdf (letöltve 2022. 06. 28.)

Dobák, M. – Antal, Z. (2013): Vezetés és szervezés, Akadémiai Kiadó, Budapest

Doszpod, D. (2017): Belső kohézió a kockázatok kezelésére, BEMSZ 37. szakkonferencia 2017. május 8. (http://www.iia.hu/hu/kozlemenyek.html amely előadások tartalma csak BEMSZ tagok számára elérhető)

Duska, R.F. – Duska, B.S. (2003): Accounting Ethics, Blackwell, Malden, Mass.

Eiben, T. (2010): A jelszó: hatékonyság – Menedzsment útmutató az eredményes üzlethez, Ad Librum Kiadó

Emerson, D. –  Karim, K. –  Rutledge, R. (2009): “SOX and ERP adoption”, Journal of Business & Economics Research, Vol. 7 No. 4, 51-56.p.

Englander, T. (szerk.) (1974): Üzempszichológia, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, – LIKERT, R.: Egy érlelődő elmélet a szervezésről, a vezetésről és az igazgatásról, 101–124. p.

Fayol, H. (1984): Ipari és általános vezetés, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest

Geiszlinger, Á. (2017): Integrált bizonyosság/ Integrated assurance, BEMSZ délutánok, Budapest, 2017. február 9. (http://www.iia.hu/images/stories/dokumentumok/2017febrdelutan.pdf amely előadások tartalma csak BEMSZ tagok számára elérhető)

Griffin, R. W. (1984): Management, Houghton Mifflin Co, Boston, MA

House, R. J. – Hanges, P. J. – Javidan, M. – Dorfman, P. W. – Gupta, V. (eds.) (2004.): Culture, Leadership, and Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies, (Vol. 1). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 818 p. https://iia.hu/images/dokumentumok/tudas/rab_ajanlas_kockkezgyak_22.pdf (letöltve 2022. 05. 30.)

Information Systems Audit and Control Association (ISACA) 2007. http://www.isaca.org/Knowledge-Center/ITAF-IS-Assurance-Audit-/IS-Audit-and-Assurance/Pages/Guideline-2007-Assertions.aspx (letöltve 2017. április 20.)

IPPF (2016): International Professional Practices Framework (Mandatory Guidande) – A belső ellenőrzés szakmai gyakorlatának keretrendszere (kötelező normák) angol-magyar kétnyelvű kiadvány ETK Zrt. Budapest

Irving, R. (2012): “Not good enough”, FS Focus, July/August, 12-14.p.

Ivanyos, J. (2014): Szempontok a nemzeti társaságok kockázatkezelési gyakorlatainak továbbfejlesztéséhez, Trusted Business Partners Kft., Budapest

IVSZ – Szövetség a digitális gazdaságért kiáltványa (2022): Összefogás a Digitális Magyarországért – Javaslatok hazánk technológiai fejlődésének felgyorsítása érdekében; IVSZ Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége; https://ivsz.hu/wp-content/uploads/2022/06/Osszefogas-a-digitalis-Magyarorszagert-teljes-valtozat.pdf (letöltve: 2022. 05. 30.)

Jeppesen, K.K. (2010): “Strategies for dealing with standard-setting resistance”, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 23 No. 2, pp. 175-200

Kaplan, R.S. –  Cooper, R.  (2001): Költség és hatás – Integrált költségszámítási rendszerek: az eredményes vállalati működés alapjai, PANEM Kiadó, 15-27. p.

Kappes, M. (2020): Controller contra Coronavirus: Instrumente und Empfehlungen für effektive Gegensteuerung   https://www.haufe.de/controlling/controllerpraxis/coronavirus-instrumente-fuer-effektive-gegensteuerung_112_511354.html (letöltve: 2022.06.22.)

Kontz, H. – O’donnell, C. (1972): Principles of Management: An analysis of managerial functions. New York: McGraw-Hill, 579-655 p.

Koontz, H. – O’donell, C. – Weihrich, H. (1980): Management, McGraw-Hill, New York, NY, 672. p.

Kotter, J. (1990a): What Leaders Really Do, Harvard Business Review, May–June 1990., 103–111. p.

Kotter, J. (1990b): A Force for Change: How Leadership Differs from Management, The Free Press, New York, NY., 1990.

Kovács, Á. (2002): Pénzügyi ellenőrzés változó erőtérben, Perfekt Kiadó, Budapest

Kovács, Á. (2007): Az ellenőrzés rendszere és módszerei, Perfekt Kiadó, Budapest

Kresalek, P.  –  Merétey-Vida, Zs. (2008): Ellenőrzési alapismeretek, Perfekt Kiadó, Budapest

Lightle, S.  –  Vallario, C. (2003): “Segregation of duties in ERP”, Internal Auditor, Vol. 29 No. October, pp. 27-29.

Losbichler, H. –  Gleich, R. – Tobias, S. (2020): Are we well prepared for the next crisis? Risk management in the coronavirus pandemic. https://www.icv-controlling.com/fileadmin/Assets/Content/AK/Ideenwerkstatt/Files/Ideenwerkstatt_Quarterly_2020_30_EN.pdf

Loughrey, J. (2011): Corporate Lawyers and Corporate Governance, Cambridge University Press, Cambridge

Lukács, J. (2005): A könyvvizsgálat szükségessége, fogalma, célja, alapelvei, tervezése és szervezése. In T. Bíró, ed. Könyvvizsgálat és ellenőrzés. Budapest: Magyar Könyvvizsgálói Kamara. pp.135-146.

Lukács, J. (2009): Ellenőrzés és könyvvizsgálat alapjai, BCE Pénzügyi Számvitel Tanszék. Egyetemi jegyzet.

Madani, H. (2009):“The role of internal auditors in ERP-based organisations”, Journal of Accounting & Organisational Change, Vol. 5 No. 4, 514-526.p.

Malmi, T.– Brown, D. (2008): Management control systems as a package – opportunities, challenges and research directions, in: Management Accounting Research, 2008. 19 (4), 287–300.p.

Mcnamee, D. – Selim, G. (1998): Risk Management: Changing the Internal Auditor’s Paradigm, IIA Research Foundation, Florida, FL.

Milicz, Á (2016): Belső kontrollrendszerek intézményesülése hazai üzleti szervezetekben, Ph.D értekezés, Budapest

Mintzberg, H. (1973): The Nature of Managerial Work, Harper and Row, New York, NY.

Mintzberg, H. (1979): The structuring of organizations, a Synthesis of the Research. Englewood Cliffs, N. J., Prentice-Hall

Mintzberg, H. (1990): The Manager`s Job: Folklore and Facts, Harvard Business Review, March–April 1990.

Munro, L. – Stewart, J. (2010): “External auditors’ reliance on internal audit: the impact of sourcing arrangements and consulting activities”, Accounting and Finance, Vol. 50 No. 2, 371-387.p.

Norman, C.S. – Rose, A. – Rose, J.M. (2010): “Internal audit reporting lines, fraud risk decomposition, and assessments of fraud risk”, Accounting, Organizations and Society, Vol. 35 No. 5, 546-557.p.

Nyikos, L. (2001): Közpénzek ellenőrzése I., Perfekt Kiadó, Budapest

Nyírő, O. (2022): A számvitel és a controlling integrációja elkerülhetetlen. https://www.horvath-partners.com/hu/media-center/tanulmanyok/mesterseges-intelligencia-alkalmazasa-az-arazasban-1?utm_medium=email&utm_source=hirlevel&utm_campaign=cv230&utm_content=Accounting%20study%202022 (letöltve: 2022. 07. 15.)

Ouchi, W.G. (1979): A conceptual framework for the design of organizational control mechanisms, Management Science, 25.(9.), 833-848. p.

Paape, L. – Scheffe – Snoep, P. (2003): “The relationship between the internal audit function and corporate governance in the EU – a survey”, International Journal of Auditing, Vol. 7 No. 3, 247-262.p.

Robson, K. – Humphrey, C. – Khalifa, R. – Jones, J. (2007): “Transforming audit technologies: business risk audit methodologies and the audit field”, Accounting, Organisations and Society, Vol. 32 No. 4, 409-438.p.

Roóz, J. (2001): Vezetésmódszertan, Perfekt Kiadó, Budapest

Saharia, A. – Koch, B. – Tucker, R. (2008): “ERP systems and internal audit”, Issues in Information Systems, Vol. IX, No. 2, 578-586.p.

Sawyer, L. –  Dittenhofer, M. – Scheiner, J. (2003): Sawyer’s Internal auditing. 5th ed. Florida, The Institute of Internal Auditors

Scott, J. – Vessey, I. (2002): “Managing risks in enterprise systems implementations”, Communications of the ACM, Vol. 45 No. 4, 74-81.p.

Smohay, F. (2015): Milyen a jó audit bizottság? BEMSZ délutánok, Budapest, 2015. október 15. (http://www.iia.hu/images/stories/dokumentumok/2015oktdelutan.pdf amely előadások tartalma csak BEMSZ tagok számára elérhető)

Spathis, C. – Constantinides, S. (2004): “Enterprise resource planning systems’ impact on accounting processes”, Business Process Management Journal, Vol. 10 No. 2, . 234-247.p.

Spira, L.F. – Page, M. (2003): “Risk management: the reinvention of internal control and the changing role of internal audit”, Accounting, Auditing and Accountability Journal, Vol. 16 No. 4, 640-661.p.

Vecsenyi, J. (2011): Kisvállalkozások indítása és működtetése, 72H.COM

Vroom, V. H. – Yetton, P. W. (1973): Leadership and Decision Making, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh

Weber, M. (1987): Gazdaság és társadalom, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 228.p.

Williamson, D. (2007): The COSO ERM framework a critique from systems theory of management control. International Journal of Risk Assesment and management, 7.(8.), 1089-119. p.

Wright, S. – Wright, A. (2002): “Information system assurance for enterprise resource planning systems: unique risk considerations”, Journal of Information Systems, Vol. 16 No. 1, 99-113.p.

Wrzesniewski, A. (2018): The Agony and Ecstasy of the Gig Economy https://insights.som.yale.edu/insights/the-agony-and-ecstasy-of-the-gig-economy (letöltve 2022. 07. 22.)

Zéman, Z. – Bárczi, J. – Groszné, Sz. M. (2011): The Information- Connection between the Strategic Management-Accounting and the Company Valuation (1-20.p.) Social Science Research Network