AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ELLENŐRZÉSEI HASZNOSULÁSÁNAK NEHÉZSÉGEI AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL I.

Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés legfőbb pénzügyi és gazdasági ellenőrző szerve, amely az ellenőri megállapításai és javaslatai által értékteremtő módon segíti a közvagyon és közpénzek szabályszerű, gazdaságos és eredményes felhasználását. Alapvetően szekunder kutatással és esettanulmány módszerével mutatjuk be a számvevőszéki ellenőrzési javaslatok hasznosulását önkormányzati ellenőrzési fókusszal, az utóellenőrzések tapasztalatait feldolgozva. A feltárt hibák, hiányosságok felszámolására készített intézkedési tervek kutatásunk alapján nem minden esetben kerülnek ténylegesen és megfelelően végrehajtásra. Tanulmányunk fontos következtetése, hogy az ellenőrzési tevékenységhez tartozó erőforrás áldozat a közjó és a társadalom érdekében alapvetően csak az ellenőrzöttek aktív együttműködésével hasznosulhat, amely esetenként sérül. Az utóellenőrzési tapasztalatok alátámasztják az önkormányzati alrendszer rendszeres monitoring tevékenységének szükségességét. Javasolt az önkormányzati belső ellenőrzés és az átfogó számvevőszéki ellenőrzés szinkronjának megteremtése.
XI. ÉVF. 2023. 4. SZÁM 32-34
DOI: 10.24387/CI.2023.4.7

NÉHÁNY GONDOLAT A PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓK VALÓDISÁGÁNAK MEGÍTÉLÉSÉHEZ

Globális pénzügyi és gazdasági válságok, rendkívüli (háborús) körülmények hatására – permanensen ismétlődően – kételyek merülnek fel a beszámolók valóságtartalmával kapcsolatban, amelynek következtében folyamatos hangsúly átrendeződés figyelhető meg a számviteli alapelvek között. A számviteli szabályozásban megfigyelhető az a tendencia, hogy a valódiság elve kerül előtérbe az óvatosság elvével szemben. A valódiság elvének értelmezése azonban a gyakorlatban számos problémát vet fel, amelyek ismerete nélkül a vállalkozások vagyonának, beszámolójának valódiság szempontjából történő megítélése nem valósítható meg. A valódiság tartalmának elemzése alapján megállapítható, hogy a valódiság mindig csak viszonylagos lehet, mindig csak a körülmények, célok ismerete mellett ítélhető meg megfelelően.
XI. ÉVF. 2023. 2. SZÁM 12-15
DOI: 10.24387/CI.2023.2.3