Fókuszpontban a bevételek és a költségek – az összemérés és az időbeli elhatárok elvének érvényesülése

A számviteli beszámolók esetében a megbízható és valós összkép biztosításához járul hozzá többek között a bevételek és a költségek (ráfordítások) helyes elszámolása. A szerző cikkében a helyes elszámolás fontosságára hívja fel a figyelmet, részletesen bemutatva az időbeli elhatárolások tételeit. Az időbeli elhatárolások mellett az összemérés alapelve is elõtérbe kerül – hangsúlyozva azok létjogosultságát –, amelyek nem csak a pénzügyi számvitel elszámolásának pontosságához járulnak hozzá, de a vezetõi számvitel, a menedzsment igények kielégítéséhez is. 

CONTROLLER INFO VIII. évf. 2020.4. szám 13-21.
DOI: 10.24387/CI.2020.4.3

Felhasznált irodalom

BÁRCZI J. – MAHESH SINGH K. – ZÉMAN Z. (2013):
A mûködési, pénzügyi, és stratégiai kockázatok feltérképezése, mérése és a kockázatjelentések tartalmi összefüggései. Controller Info 2013. I.évf.(12) szám 7-11.

FENYVES V. (2013): Problems with the application of conventional financial ratios in corporate risk measurement, APSTRACT – APPLIED STUDIES IN AGRIBUSINESS AND COMMERCE 7: (3-4) pp. 5-12.

Hegedûs M. (2014): A csalás motivációi és hatása a kis- és középvállalkozói szektorban TAYLOR: GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT: A VIRTUÁLIS INTÉZET KÖZÉP-EURÓPA KUTATÁSÁRA KÖZLEMÉNYEI
6 : 1-2 No. 14-15 pp. 562-571. 

TARNÓCZI T. – FENYVES V. – BÁCS Z. (2011): The Business Uncertainty and Variability Management with Real Options Models Combined Two-dimensional Simulation, INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT CASES (IJMC) 13: (3) pp. 159-167.

2000. évi C. törtvény a számvitelrõl (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000100.tv)