Quo vadis Controller? – avagy, visszatekintve előre haladni

A cikkben a szerző az előző évek külső számviteli beszámolói által szolgáltatott információk jelentőségére tér ki, ismertetve azt, hogy ezen információk felhasználásával hogyan tud a controller egy igen értékes, belső “controlleri” beszámolót készíteni. Ezzel a több évet felölelő gazdasági elemzések szükségességére hívja fel a menedzsment figyelmét, ugyanis az elmúlt időszak átfogó gazdasági adatainak összehasonlításából kirajzolódhatnak azon tendenciák, amelyekre célszerű odafigyelni a jövő tervezésekor.

Controller Info 2013. I.évf.(1) szám 3-8.