A negyedik ipari forradalom egyes adózási és munkaerôpiaci hatásai

A tanulmány elôfeltevése, hogy a gépi munkával helyettesíthetô, általában mechanikus emberi munka felszabadulásával létrejövô nyílt vagy burkolt munkanélküliség terheit a jövôben alternatív megoldásokkal kezelni kell, így példának okáért új típusú adóbevételi lehetôségek megteremtésével lehetséges és … tovább »