A FENNTARTHATÓSÁG ÉS A PÉNZÜGYI EREDMÉNYESSÉG KAPCSOLATA SZAKIRODALMI METAANALÍZIS ALAPJÁN

A vállalati célok között már az 1970-es években felbukkant a termelés fenntarthatóságával kapcsolatos szempontok érvényesülése, amely a gyorsuló klímaváltozással egyre fontosabb kérdéssé válik. A vállalati teljesítmény és az ESG (környezeti, társadalmi és irányítási) szempontok kapcsolatára vonatkozó kulcsfontosságú kutatási kérdés az, hogy a környezettudatos technológiák bevezetése és a termelés tisztábbá tétele csupán a vállalatok társadalmi nyomásra adott válasza-e, vagy egy ésszerű befektetés, amely mérhető, pozitív hatással van a pénzügyi teljesítményre. Az általunk feldolgozott tanulmányok eredményei pozitív kapcsolatot mutatnak a fenntartható működés és a kedvező pénzügyi teljesítmény között.
XI. ÉVF. 2023. 3. SZÁM 19-22
DOI: 10.24387/CI.2023.3.4

Fenntartható technológiai vállalatok relatív értékelése a Covid tükrében

A vizsgálat időtartamát tekintve a COVID előtti és utáni évekre is kiterjed, így összehasonlításképpen megvizsgálhatjuk majd a járvány hatását a fenntartható vállalatok pénzügyi mutatóira. A vizsgálat pénzügyi módszere a relatív értékelés ˗ többszöröse. A 12 kiválasztott vállalat a félvezető (hardver) szektorban működik az Egyesült Államokban.
X. ÉVF. 2022. 2. SZÁM 2-7
DOI: 10.24387/CI.2022.2.1