Fenntartható technológiai vállalatok relatív értékelése a Covid tükrében

A klímaváltozás és annak megoldási lehetőségei napjainkban rendszeres témája a politikai, és tudományos közösségeknek egyaránt. A téma a non-profit cégek és önkormányzati gazdálkodás fókuszában is megjelenik (Vörös, 2018; Szeberényi, 2019).  A tanulmány befejezésének utolsó napjaiban zajlott Glasgowban a 2021. évi klímakonferencia, melynek egyik célkitűzése az, hogy a világ országai 2022 szeptemberéig megfeleljenek a párizsi klímaegyezmény céljainak (portfolio, 2021). A klímaváltozás elleni harc nem képzelhető el a vállalatok nélkül. Különösen nagy szerepe van ebben a folyamatban a legnagyobb cégeknek. Ennek a tanulmánynak fókuszában az USA-ban működő, tőzsdei multinacionális ’tech’ cégek fenntarthatósághoz való viszonyulása, valamint a cégek tulajdonosi értékteremtés közötti viszonyainak vizsgálata áll. Tanulmányom megalapozó kutatás része, ennek tükrében egy kisebb mintát választottam: A kiválasztott 12 cég a félvezető-hardware ágazatokban működik, tehát nem a ’felhőalapú’ nagy társaságokat vizsgálom (mint pl. Alphabet, Facebook, stb.), hanem a 4. ipari forradalomban szerepet játszó gyártó cégeket. A vizsgálat időtartamát tekintve kiterjed a COVID előtti és utáni évekre is, így összehasonlítás révén lehetőségem lesz vizsgálni azt, hogy a járványhelyzet a fenntarthatóbban működő társaságok pénzügyi mutatószámaira milyen hatással volt.

X. ÉVF. 2022. 2. SZÁM 2-7

DOI: 10.24387/CI.2022.2.1

Felhasznált irodalom:

ARANYOSSY, M. (2011): Szorzószámos értékelés az információtechnológiai iparágakban. Megjelent: Vezetéstudomány folyóirat

BAKER, H. K., FILBECK, G., KIYMAZ, H. (2020): Equity markets, Valuation, and Analysis John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. 451.

BARROS, V., FALCÃO, P. F., SARMENTO, J. M.  (2021): Are more sustainable firms able to operate with lower working capital requirements? Finance Research Letters https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102407

DAMODARAN, A. (2015): A vállalatértékelés kézikönyve. Alinea Kiadó

ERZURUMLU S., YU W. (2018): Development and deployment dynamics of sustainability-driven innovations in the electric and energy utility industry. The Journal of High Technology Management Research Vol. 29. Issue 1. (pp 88-97) https://doi.org/10.1016/j.hitech.2018.04.008

KHALED, R., HEBA, A., EHAB, K. A. M. (2021): The Sustainable Development Goals and corporate sustainability performance: Mapping, extent and determinants. Journal of Cleaner Production Vol. 311. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127599

LUEG R. PESHEVA, R. (2021): Corporate sustainability in the Nordic countries – The curvilinear effects on shareholder returns. Journal of Cleaner Production Vol. 315. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127962

STEFANONI, S., VOLTES-DORTA, A. (2021): Technical efficiency of car manufacturers under environmental and sustainability pressures: A Data Envelopment Analysis approach. Journal of Cleaner Production Vol. 311. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127589  

SZEBERÉNYI, A., PAPP-VÁRY, Á. (2021): Research of microregion-related renewable energy tenders for local governments. Engineering for rural development (pp. 1272-1279)

TAKÁKCS, A. (2021): Modern Vállalatértékelés. Budapest, Magyarország: Akadémia Kiadó (2021) 153 p https://www.portfolio.hu/global/20211110/nyilvanossagra-hoztak-a-glasgow-i-klimacsucs-nyilatkozatanak-tervezetet-509904

TSAI-CHI, K., HSIAO-MIN, C., HSIEN-MI, M. (2021): Do corporate social responsibility practices improve financial performance? A case study of airline companies. Journal of Cleaner Production Vol. 310. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127380

UYAR, A., KILIC, M., KOSEOGLU, M. A., KUZEY, C., KARAMAN, A. S. (2020): The link among board characteristics, corporate social responsibility performance, and financial performance: Evidence from the hospitality and tourism industry. Tourism Management Perspectives Vol. 35. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100714

VÖRÖS, T. (2018): Módszertani kihívások a költség-haszon elemzésben. Pénzügyi szemle/Public finance quarterly Vol. 63, (pp 411-432)

XIAOQING MAGGIE F., YONGJIA, L., YANG, ZHANG (2020): Responsible investing in the gaming industry. Journal of Corporate Finance Vol. 64. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101657