Kontrolling jelentősége, célja, funkcionalitása, különös tekintettel a HR kontrolling vonatkozásában

A kontrolling rendszer funkcionalitás szempontjából számos területbõl áll. A tanulmányban arra kerestem választ, hogy a humán erõforrás kontrolling mennyiben befolyásolja a vállalat eredményességét, és melyek azok a napjainkban alkalmazott mutatószámok, KPI-ok, melyek segítségével megbízható és racionális képet kaphatunk egy vállalat aktuális helyzetérõl, és ezáltal a vezetõk a leghatékonyabb döntést hozhatják mind gazdasági, mind társadalmi vonatkozásban. Minden szervezet legfontosabb értéke az emberi erõforrás, hiszen a munkatársak tudásával és tapasztalataikkal mûködtethetõ egy vállalat a leghatékonyabb módon. Ha a vállalatunknál alkalmazott munkaerõ elégedett és kellõképen motivált, az eredményesség hosszú távon is biztosra vehetõ.
CONTROLLER INFO VIII. évf. 2020.4. szám 22-25.
DOI: 10.24387/CI.2020.4.4