Kontrolling jelentősége, célja, funkcionalitása, különös tekintettel a HR kontrolling vonatkozásában

A kontrolling rendszer funkcionalitás szempontjából számos területbõl áll. A tanulmányban arra kerestem választ, hogy a humán erõforrás kontrolling mennyiben befolyásolja a vállalat eredményességét, és melyek azok a napjainkban alkalmazott mutatószámok, KPI-ok, melyek segítségével megbízható és racionális képet kaphatunk egy vállalat aktuális helyzetérõl, és ezáltal a vezetõk a leghatékonyabb döntést hozhatják mind gazdasági, mind társadalmi vonatkozásban. Minden szervezet legfontosabb értéke az emberi erõforrás, hiszen a munkatársak tudásával és tapasztalataikkal mûködtethetõ egy vállalat a leghatékonyabb módon. Ha a vállalatunknál alkalmazott munkaerõ elégedett és kellõképen motivált, az eredményesség hosszú távon is biztosra vehetõ.

CONTROLLER INFO VIII. évf. 2020.4. szám 22-25.
DOI: 10.24387/CI.2020.4.4

Felhasznált irodalom

DARA P. – SZETEI T. (2005): A humáncontrolling, mint a humánerõforrás-menedzsment támogatásának egyik hatékony eszköze, Gyakorlati controlling.

Economic commission for Europe Conference of European Statisticians (s2007): Statistics for sustainable development: A framework for sustainable development indicators, Bucharest.

Fenyves V. (2019): Controllerekkel szembeni munkaerõpiaci elvárások vizsgálata CONTROLLER INFO VII : 4 pp. 33-40. 

Fenyves V. (2019a): CORPORATE EXPECTATIONS REGARDING THE ROLE OF THE CONTROLLER: RESULTS OF A HUNGARIAN SURVEY INTERNATIONAL REVIEW OF MANAGEMENT AND MARKETING 9 : 6 pp. 145-151. 

HÁGEN I. ZS. (2008): A kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése kontrollinggal, Doktori (PhD) Értekezés, Szent István Egyetem, Gödöllõ.

HANYECZ L. (2006): A controlling rendszere. Az eredményorientált irányítás, SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt., Budapest.

Hegedûs M. (2013): A korrupció és a rejtett gazdaság hatásai a kis-, és középvállalkozó szektor mûködésére = The Impact of Corruption and Hidden Economy on the Operation of the SME Sector ECONOMICA (SZOLNOK) 6 : 2 pp. 141–151-152. (2013)

HORVÁTH&PARTNER (1997): Controlling. Út egy hatékony controllingrendszerhez, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

ILDIKÓ KERTAI-KISS (2016): The Role of Human Resource Management Controlling in Organisational 

KÖRMENDI L. – TÓTH A (1998): Controlling a hazai szervezetek gazdálkodási gyakorlatában, WEKA Szakkiadó Kft, Budapest.

KÖRMENDI L. – TÓTH A. (2016): A controlling alapjai, SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt., Budapest.

MACZÓ K. (2007): Controlling a gyakorlatban, Digitális Tankönyvtár, www.tankonyvtar.hu(en(tartalom(tkt(controlling…(controlling-gyakorlatban.pdf Letöltés ideje: 2019. április.15.

NEMESKÉRI ZS. (2006): Humán kontrolling (Dr. András Klára PhD értekezése alapján, Pécs.

SZÛCS Á. (2017): HR kontrolling szerepe a tudatos emberi erõforrás menedzsmentben, NYME, Doktori (PhD) értekezés, Sopron.

ZÉMAN Z. – TÓTH A. (2018): Stratégiai pénzügyi kontrolling és menedzsment, Akadémiai Kiadó, Budapest.

Internetes források

https:((www.datapine.com(kpi-examples-and-templates(human-resources 

Letöltés ideje: 2020.09.12.

http:((www.morneaushepell.com(permafiles(83778(morneau-shepells-best-practices-absence-management.pdf

Letöltés ideje: 2020.08.15.

https:((rapidbi.com(samplekeyperformanceindicatorskpi(

Letöltés ideje: 2020.10.05.