A COVID-19 és ellensúlyozása érdekében hozott központi ágazati intézkedések hatásai a szállodaiparra – a magyar szállodaipari szereplők körében végzett empirikus vizsgálat eredménye

A tanulmány a COVID-19 világjárvány és a pandémia ellensúlyozása érdekében hozott központi intézkedések hatását vizsgálja a magyar szállodaipar szereplőinek a teljesítményére. A teljesítménymutatók tekintetében az empirikus kutatáson alapuló elemzés számba veszi a pénzügyi indikátorok mellett a napjainkban még kevésbé kutatott nem pénzügyi mutatók körét. Az ágazat kiszolgáltatott helyzetének transzparens bemutatása érdekében az elemzés a vizsgált periódust két eltérő idősávra, a járványhelyzet előtti évekre (2016-2019) és a járványhelyzettel érintett évre (2020) bontja. Az elemzés eredménye a pénzügyi mutatók tekintetében a befektetett tőke megtérülési idejének elnyúlásáról, míg a nem pénzügyi mutatók tekintetében a fogyasztói preferenciákban bekövetkezett változásról számol be.
X. ÉVF. 2022. 2. SZÁM 13-19
DOI: 10.24387/CI.2022.2.3