A COVID-19 és ellensúlyozása érdekében hozott központi ágazati intézkedések hatásai a szállodaiparra – a magyar szállodaipari szereplők körében végzett empirikus vizsgálat eredménye

A szolgáltatás ágazaton belül a turizmus a világ egyik legjelentősebb és legdinamikusabban fejlődő iparágává nőtte ki magát. Az elmúlt évtizedekben a globalizáció térhódításával növekedési üteme rendszerint meghaladta a világgazdaság növekedési ütemét. A nemzetközi adatokkal összhangban a hazai turisztikai számadatok is évről évre kiemelkedő eredményekről számolnak be.

A tanulmány a magyar szállodaipar szereplőinek körében végzett empirikus kutatás eredményeit összesíti. Az elemzés 74 szállodaegységet tartalmazó minta eredményeiből fogalmazza meg a következtetéseit. A tanulmány a járványhelyzet hazai szállodaegységek tevékenységére gyakorolt hatásainak elemzésénél kitér a központi kormányzati intézkedések számbavételére, ismertetésére. Az ágazat szereplőinek kiszolgáltatott helyzetének transzparens bemutatása érdekében a vizsgált periódust két eltérő idősávra osztja. A járványhelyzet előtti évekre (2016-2019) és a járványhelyzettel érintett évre (2020). A rendszerezés alkalmas keretül szolgál, hogy a statisztikai elemzés révén mélyebb betekintést nyerjünk a járványhelyzet szállodaipar szereplők teljesítményére.

X. ÉVF. 2022. 2. SZÁM 13-19

DOI: 10.24387/CI.2022.2.3

Felhasznált irodalom:

Bélyácz, I. (2007): A vállalati pénzügyek alapjai, Gondolat Kiadó. Elérhető: https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_543_08_A_vallalati_penzugyek_alapjai/ch01.html (olvasva: 2019. június 07.)

Braje, I.N.  – Pavić, I. – Hodak, D.F. (2020): Employee-Related Indicators in the Non-Financial Reporting in Hospitality Industry, Ekonomska misao i praksa, Vol. 29, No. 2, pp.559-577.

Committee for the Coordination of Statistical Activities (2021): How COVID-19 is changing the world: a statistical perspective Volume III. Elérhető: https://unstats.un.org/unsd/ccsa/documents/covid19-report-ccsa_vol3.pdf (letöltve: 2021. október 25.)

Doren, C. – Shuang, R. – Guiyao, T. (2021): Is digital technology the magic bullet for performing work at home? Lessons learned for post COVID-19 recovery in hospitality management, International Journal of Hospitality Management, Vol. 92, 102718.

KARDOS, Z. (2011): Turisztikai ismeretek, Keszthely. Elérhető: https://dtk.tankonyvtar.hu/bitstream/handle/123456789/8154/turisztikai_ismeretek.pdf?sequence=1&isAllowed=y (olvasva: 2022. január 2.)

Kim, W. G. (2006): EVA and Traditional Accounting Measures: Which Metric is a Better Predictor of Market Value of Hospitality Companies?, Journal of Hospitality & Tourism Research, Vol. 30, No. 2, pp.34-49.

Lee, S. – Kim, W. G. (2009): EVA, refined EVA, MVA, or traditional performance measures for the hospitality industry?, International Journal of Hospitality Management, Vol. 28, No. 3, pp.439-445.

LENGYEL, M. (2004): A turizmus általános elmélete, Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája, valamint a Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft., Budapest, ISBN: 9636372373, p.525

Magyar Turisztikai Ügynökség (2017): Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030. Elérhető: https://mtu.gov.hu/documents/prod/mtu_strategia_2030.pdf (olvasva: 2020. szeptember 25.)

Németh, E (2021): Elemzés: A turizmus helyzete – a járvány előtt és alatt, Állami Számvevőszék. Elérhető: https://www.asz.hu/storage/files/files/elemzesek/2021/turizmus_jarvany20210325.pdf?ctid=1307 (olvasva: 2021. május 24.]

OECD (2020): Tourism Trends and Policies; 2020. Elérhető: https://www.oecd.org/cfe/tourism/oecd-tourism-trends-and-policies-20767773.htm (letöltve: 2021. június 25.)

Souji, G.P. – Kavitha, H. – Won, S.S. – Woo, G.K. (2021): COVID-19 and hospitality 5.0: Redefining hospitality operations, International Journal of Hospitality Management; Vol. 94, 102869.

Stanišić, M. – Radović, N. – Nikolić, J. (2018): Possibilities of Non-Financial Reporting in the Hospitality, The Role of Financial and Non-Financial Reporting in Responsible Business Operation; Finiz. Elérhető: https://www.researchgate.net/publication/329645922 (olvasva: 2021. július 26.)

WTO (2000): A fenntartható turizmus fejlesztése. Irányelvek a turizmus tervezőinek és szervezőinek. Geomédia szakkönyvek, Budapest, ISBN: 9637910646, p.200

Word Travel&Tourism Council (2019): Hungary Annual Research: Key Highlights. Elérhető: https://wttc.org/Research/Economic-Impact (olvasva: 2020. szeptember 15.)

Word Travel&Tourism Council (2020): Hungary Annual Research: Key Highlights. Elérhető: https://wttc.org/Research/Economic-Impact (olvasva: 2021. július 26.)

Word Travel&Tourism Council (2021): Travel & Tourism Economic Impact 2021, Global Economic Impact&Trends. Elérhető: https://wttc.org/Portals/0/Documents/Reports/2021/Global%20Economic%20Impact%20and%20Trends%202021.pdf?ver=2021-07-01-114957-177 (olvasva: 2021. november 18.)