A pénzügyi közvetítők szerepének vizsgálata a befektetési döntésekben Q módszerrel

A lakosság befektetési döntéseit számos tényező befolyásolja. A kutatások többsége ezidáig a keresleti oldalról vizsgálta a pénzügyi kultúra, pénzügyi tudatosság és így a befektetési szokások jellemzőit.. Q-módszeres vizsgálat segítségével rámutatunk arra, hogy a pénzügyi közvetítők, mint kínálati oldal miként látják a magyar lakosság befektetési szokásait és ezzel együtt a pénzügyi tudatosságot, továbbá saját munkájuk hatását az ügyfeleik döntéseire vonatkozóan.
X. ÉVF. 2022. 3. SZÁM 18-23
DOI: 10.24387/CI.2022.3.4

Agrárerdészeti termelékenység változásának vizsgálata Magyarországon

A tanulmány az agrárerdészet vonatkozásában vizsgálja a többtényezõs termelékenyégi mutató változását a 2009 és 2018 közötti idõszakban 25 legnagyobb Magyar erdészeti és agrárerdészeti piaci szereplõ beszámoló adatainak felhasználásával. Az MFP mutató számításához az indexálás módszerével a Laspeyres-formula szerint kerültek meghatározásra. Az eredmények szerint a hazai agrárerdészet termelékenysége kismértékben növekedett.
CONTROLLER INFO IX. évf. 2021.1. szám 32-37.
DOI: 10.24387/CI.2021.1.7