MATEMATIKAI MODELL FEJLESZTÉS A VÁLLALATI FOLYAMATOK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSÉNEK SZUBJEKTIVITÁSÁRA: EGY TEJTERMELŐ TEHENÉSZET VÁLLALKOZÁS ESETTANULMÁNYA

A jelenlegi menedzsment diszciplínák különösen fontos elemének számít a controlling, mely jelentős változáson megy keresztül a matematikai és információs-kommunikációs eszközök fejlődésének köszönhetően. A rendelkezésre álló adatok feldolgozásával kinyert információk és azok strukturált elemzése döntő fontosságú a hatékony döntéshozatalban, így hozzájárulva a szervezetek produktivitásának és hatékonyságának javításához. Kutatásunk a tejelő tehenészet ágazatában alkalmazott controlling rendszerekre fókuszál, melynek fejlesztése egyedi szempontok szerint történik. A tejtermelő ágazatban a modern menedzsment módszerek alkalmazása napjainkban versenykritériummá vált. A módszerek közül kiemelendő a lean menedzsment, amelynek alkalmazása támogatja a folyamatok optimalizálását és a szervezet hatékonyság növelését. Ezáltal a controlling rendszereknek már nem csak a lean menedzsmnet által elért eredmények értékelésére, hanem a lean menedzsment hatékonyságának értékelésére is alkalmasak kell legyenek. Tanulmányunkban egy teljesítményértékelő modellt fejlesztünk, amely a tejelő tehenészet controlling rendszerének használatával és teljesítménymutatók (KPIs) alkalmazásával értékeli a szervezet lean teljesítményét és ezzel segíti a menedzsmentet a lean hatékonyságának értékelésében. Az általunk kidolgozott modell a gyűjthető adatok növekedésének és felhasználhatóságának köszönhetően képes folyamatos és pontos visszajelzést adni mind a szervezeti működésről, mind pedig a folyamatok hatékonyságának potenciális fejlesztési lehetőségeiről.
XI. ÉVF. 2023. 4. SZÁM 12-17
DOI: 10.24387/CI.2023.4.3

Az ERP rendszerek bevezetését segítő vezetői megfontolások

A vállalatirányítási rendszerek bevezetése komplex szervezeti és vezetõi kihívás. A vállalatok jelentõs költségmegtakarításokat tudnak elérni a megfelelõen támogatott bevezetési projektekkel. Az ERP projekteknél a terjedelem, módszertan, változásvezetési kérdések és kockázatkezelési szempontok vizsgálata elengedhetetlen.
CONTROLLER INFO VIII. évf. 2020.4. szám 26-29.
DOI: 10.24387/CI.2020.4.5