III. ÉVF. 2015. 1. SZÁM

Használati intenzitásmutató, mint az épület-üzemeltetők "kincskereső detektora"

Cikkünk egy közgazdasági elemző eszközt kíván adni - elsősorban a közintézmények épületüzemeltetésében érdekelteknek -, amivel a "kincskereső detektorhoz" hasonlóan hatékonyan kereshetnek megtakarítási lehetőségeket. alkalmazása olcsón és gyorsan megmutatja, hol érdemes elkezdeni az "ásást", pl. egy megtakarításhoz vezető hatékonyságjavító projektet, vagy fontolóra venni egy beruházást. A drágább detektor rendelkezik "diszkriminátorral" is, azaz képes az értéktelen apróságokat kiszűrni és csak a nagyobb, értékesebb "lelet"-nél jelez.

Maurer B. György, III. ÉVF. 2015. 1. SZÁM Tovább >
A kisvállalkozások tőkeszerkezeti problémáinak gyakorlati modellezése

A szerző a cikkben két kisvállalkozást, mint esettanulmányt választ vizsgálatának tárgyául, ahol a 2004-2013 időszakra vetítve ,egvizsgálja a jellemző pénzügyi és stratégiai controlling mutatószámok alakulsát. Majd az összehasonlítások folyamán a stratégiai controlling logikája szerint jár el és az árbevétel figyelembe vételével javaslatot tesz a stratégiai eredménycontrolling alkalmazására.

Földi Péter, III. ÉVF. 2015. 1. SZÁM Tovább >
Költségvetési szervek eredményesebb működését támogató controlling

Az erőforrások szűkössége és a felhasználói igények korlátlansága miatt a költségvetési szervek tevékenységével szemben követelmény a célracionalizmus. Egyre jobban előtérbe kerül, hogy a költségvetési szerveknek szükséges kialakítaniuk egy olyan működési struktúrát, amelynek segítségével rugalmasan képesek követni a környezeti változásokat. A vezetésnek ebben nyújt segítséget az eredmény-és pénzforgalmi szemléletű számvitel alapú controlling, mely nem más, mint egy működés szabályzó és döntés-előkészítő eszköz. A cikk felhívja a figyelmet a controlling rendszer fontosságára és arra, hogy ezen döntéstámogató eszköz napjainkban már a költségvetési szervek esetében is nélkülözhetetlenné vált.

Kondorosi FerencnéLábas István, III. ÉVF. 2015. 1. SZÁM Tovább >
Online szállásértékesítés Magyarországon

Ma már az internetes kereskedelemben a turisztikai szolgáltatások értékesítése kiemelt kategóriának számít. A szerzők a marketing controlling keretében igyekeznek körbejárni ezt az értékesítési formát, amelyek hátterében az offline értékesítések és az online tranzakciók állnak, mint fogyasztói szolgáltatások. A szegmens internetes értékesítésének hagyományos mérése ugyanakkor nem triviális feladat - az egyes szolgáltatások internetes foglalhatóságának, értékesítésének módja jelentősen eltér egymástól, ez az a pont, ahol a marketing controlling komoly szerepet vállalhat.

Csendes IstvánKis Gergely, III. ÉVF. 2015. 1. SZÁM Tovább >
Teljesítményértékelési rendszerek

A gazdálkodó szervezet - legyen szó akár profi orientált vállalatról, akár non-profit, vagy for-profit szervezetről - teljesítményét, ha értékelni akarjuk, azt többféle szempontból mérnünk kell. A méréseink outputjai önmagukban is lehetnek mutatók, de viszonyíthatjuk egymáshoz is őket, és ezekből a viszonyszámokból komplett mutatószámrendszereket, teljesítményértékelési rendszereket is felépíthetünk. Jelen tanulmány ezeket a mutatószámrendszereket próbálja összefoglalni, azzal a céllal, hogy a döntéshozók, a vezetők minél jobban kamatoztatni tudják az ismereteket.

Horváthné Csolák Erika, III. ÉVF. 2015. 1. SZÁM Tovább >
A piaci és a költség+ árképzés egyes problémáinak lehetséges megoldása

A megfelelő árképzés jellemzően nem a vállalati controlling, hanem a marketing feladata. A controller felelőssége azonban az árazásban mégis magas, hiszen a költségallokáció az ő feladata. A cikk a költség + és a piaci árképzés egy-egy gyakorlati problémájára ajánl megoldást. Amellett érvel, hogy a tőkelekötést ne az amortizációs költség, hanem a költség-egyenértékes módszer alkalmazásával építsük be az önköltségszámításunkba, mivel így a tulajdonos hozamelvárása is pontosabban beépülhet a költségeink közé. A piaci árképzés pedig tele van szubjektív elemekkel. A cikkben tárgyalt eset egy formalizált módszert kínál különböző műszaki paraméterekkel rendelkező termékek esetében a megfelelő piaci ár kialakítására.

Bozsik Sándor, III. ÉVF. 2015. 1. SZÁM Tovább >
BSC modellel a kereskedelmi tevékenységet végző vállalkozások versenyképességének növeléséért

A cikkben bemutatott vizsgálatunk célja az volt, hogy stratégiai tervezés folyamán kiéleződött piaci versenyben biztosítsuk a fennmaradás esélyeit. A vállalat eredményes működéséhez fontosnak tartjuk a gazdálkodó szervezet alapvető céljainak, küldetésének, jövőképének és stratégiájának meghatározását. Az így meghatározott alapra felépíthető a vegyes stratégiai mutatókon alapuló Balanced Scorecard modell, amelyet a kutató munkánk eredményeképpen készít ettünk el.

Borsós ErikaHágen István Zsombor, III. ÉVF. 2015. 1. SZÁM Tovább >
Az önkormányzatok tevékenységének értékelése

A cikkben a szerző az önkormányzatok tevékenységének controlling szemléletű elemzését végezte el, amelynek kiindulási pontja egy sokrétű célrendszer bonyolult kölcsönhatása. Ezek a célok a gazdálkodás megfelelőségét, az elképzelt stratégia megvalósulását, vagy az éves tevékenység értékelését helyezi fókuszba. Az önkormányzat gazdálkodásának elemzése egyfelől operatív, másrészt makroszinten is fontos feladat, mivel az önkormányzati alrendszer meghatározza az államháztartási hiány alakulását, illetve a működésben, és a fejlesztési tevékenységben megjelenő kockázatokat, különösen a vagyoni, pénzügyi kockázatokat.

Hegedűs Szilárd, III. ÉVF. 2015. 1. SZÁM Tovább >
Tőkeszerkezet és jövedelmezőség összefüggéseinek elméleti bemutatása és értelmezése a KKV szektorban

A gazdasági környezet változása nagy hatással van a kisvállalkozások életére azok működtetésére is. A makro, illetve a mikrokörnyezeti elemekhez történő illeszkedés elsősorban pénzügyi szempontból nagyon fontos. Ez adhat bizonyos stabilitást és pénzügyi regresszió t is a vállalkozásoknak. A téma aktualitását az adja, hogy a vállalatok az egyes életszakaszaikban milyen belső, illetve külső tőkeelemeket kényszerülnek igénybe venni, ezáltal adott vállalkozásnak fontos kérdéssé válik, hogy melyik forrás fel­ használása éri meg jobban. A cikkben a szerzők kutatómunkájuk során erre a fontos kérdésre kívánnak érdemi választ adni.

Földi PéterMedveczky Balázs, III. ÉVF. 2015. 1. SZÁM Tovább >
Megjelent a Controller Info legfrissebb lapszáma!

Alapítva 2006-ban.
A Controller folyóirat szakmai és jogutódja.

Legfrissebb cikkek
Legolvasottabb cikkek
Szerzők
Archívum