V. ÉVF. 2017. 1. SZÁM

Ellátási lánc eredményessége, valamint a felmerülő kockázati tényezők a controlling rendszer tükrében

Napjainkban a globalizáció és a vállalatok jelentős mértékű együttműködésének hatására a verseny egyre inkább világméretűvé válik, a vállalatok versenystratégiái túlnyúlnak az országhatárokon belüli piac adta lehetőségeken, és kiterjesztik termelési folyamataikat, stratégiájukat, kapcsolati rendszereiket az egész világra. A szerzők cikkükben az ellátási lánc eredményességét befolyásoló kockázati tényezők controlling szemléletű vizsgálatát végzik.

Mester ÉvaTóth RóbertTúróczi Imre, V. ÉVF. 2017. 1. SZÁM Tovább >
A Controlling Megatrendek egyes információ-technológiai vonatkozásai (II. rész)

A cikk szerves folytatása a ControllerInfo 2016. III. negyedéves számában I. részként közreadott, hasonló témával foglalkozó tanulmánynak. Az I. részben módszertanilag mintegy felvezetésként, részletesen fogalmaztuk meg az integrált számviteli információ-rendszer követelményeit, összefüggésben a rendszerek cég-sajátosságaival. A tendenciák részletezésekor a legszembetűnőbb jelenség a méretek növekedéséből adódó problematika volt, amelynek kapcsán annak a bővülésnek a hatásait vettük elő, amely lezajlik az értékláncban, a termelő rendszereknél és a piacon. Arról a módszertani kérdésről is volt szó, hogy mennyire lehet majd "univerzális" a Controllinghoz szükséges információ-technológiai támogatás. Érintettük a sok adat ("big data") változások egyes következményeit, amely az azóta végzett további kutatások alapján most folytatásra kerül, különös tekintettel az adatszerkezet-kérdésre. A cél a Controlling rendszerek fejlődését kísérő egyes fontosabb tendenciák elemzése. Folytatva a hatások elemzését, következnek a szervezeti összhang kérdései, az innovációs konfliktusok (a "bomlasztás") és a külső környezet additív hatásai.

Fabricius-Ferke GyörgyDr. Zéman Zoltán, V. ÉVF. 2017. 1. SZÁM Tovább >
Értékesítési adatok klaszteranalízise és előrejelezések készítése SAP HANA Platformon

A versenyképesség szükséges feltétele, illetve növelésének egyik lehetséges módja, ha megteremtjük a vállalati működést teljes mértékben átfogó, központosított, könnyen áttekinthető informatikai hátteret. A cikk szerzőinek kutatási célkitűzése egy kereskedelemmel foglalkozó vállalat értékesítési tranzakcióit az SAP HANA, illetve SAP Predictive Analytics által biztosított lehetőségekkel elemezni a vállalat készletezési, értékesítési, marketing stratégiájának javítása érdekében.

Erdei EdinaOláh JuditPopp József, V. ÉVF. 2017. 1. SZÁM Tovább >
A likviditási terv, mint a rövid távú tervezés kulcsterve

A likviditási terv (angolul cash budget) a pénzügyi terv lelke. Ez nem más, mint a pénzbevételek és pénzkiadások tételszerű szembeállítása, a vállalat egy pénzforgalmi szemléletű költségvetése. A likviditás tervezése különösen a kisebb vállalkozások számára fontos, hiszen hitelekhez nem korlátlanul, és főleg nem azonnal férnek hozzá. Az alábbi cikkben egy kiválasztott kisvállalat példáján azt szeretném bebizonyítani, hogy a megfelelően elkészített likviditásterv nem csak a fizetésképtelenséget segít megelőzni, hanem a felmerülő rövid lejáratú előzetes hitel- illetve forrásigényt is előre jelzi. Ha a tervet Excel programmal készítjük el, módunk nyílik arra, hogy különböző vállalati likviditásmenedzsmenttel kapcsolatos intézkedések hatását lemodellezzük.

Bozsik Sándor, V. ÉVF. 2017. 1. SZÁM Tovább >
Terv-tény elemzés a kockázatitőke-befektetések területén

A szerzők jelen cikkükben arra keresték a választ, hogy a stratégiai controlling szemléletű vizsgálataik alapján, hogyan alakultak a magántőke-befektetések, illetve a kockázatitőke-befektetések értékei a válság hatására és milyen fejlődésen ment keresztül hazánk, valamint a közép-kelet-európai régió az elmúlt években. A JEREMIE Program az adott térségben a klasszikus kockázatitőke-finanszírozás fellendítését tűzte ki célul, és kíváncsiak voltak arra, hogy a program ténylegesen milyen változásokat eredményezett.

Dr. Becsky-Nagy PatríciaFarkas BettinaFerenczné Gyallai Éva, V. ÉVF. 2017. 1. SZÁM Tovább >
Várakozási veszteségből adódó költségek LEAN SIX SIGMA megközelítésben: egy ABC-alapú döntési modell

A termelési folyamatokban jelentkező várakozások nem csak a folyamatközi készlet felhalmozódás, mint a vevő számára értéket nem teremtő folyamatfázis, hanem az erőforrások kihasználatlansága kapcsán is jelentős költségeket rónak a szervezetekre. A cikkben a folyamatközi várakozások negatív hatásait vizsgáljuk meg és bemutatunk egy döntési modellt, amely a tevékenység alapú költségszámítás segítségével támogatja ezeknek a várakozásból eredő veszteségek megfelelő allokációját. Ennek a módszernek az alkalmazásával a döntéshozók pontosabb képet kaphatnak a termelési folyamatban felmerülő veszteségekről.

Molnár ViktorTumik Ábel, V. ÉVF. 2017. 1. SZÁM Tovább >
A hazai KKV–k helyzete, a versenyképesség, innováció és controlling tükrében

A cikkben a szerzők a KKV-k helyzetének bemutatásán túlmenően a versenyképességi és innovációs lehetőségeiket is elemezik a controlling alkalmazások függvényében. A controlling tevékenység bevezetése, alkalmazása a vállalkozások esetében, igen jelentős szerepet játszik abban, hogy a vezetés megfelelő döntéselőkészítéssel, az adott vállalkozás eredményesebben és gazdaságosabban működjön, amely növelheti a vállalkozás versenyképességét.

Hágen István ZsomborHolló Ervin, V. ÉVF. 2017. 1. SZÁM Tovább >
A terhelt a gazdasági bűnügyekben

A terhelt az eljárás központi személye, vele szemben folytatják a büntetőeljárást. A terhelt kifejezés gyűjtőfogalom, a terhelt a nyomozás előtt feljelentett személy, a nyomozás során gyanúsított, a bírósági eljárásban vádlott, a büntetés jogerős kiszabása (illetőleg megrovás, próbára bocsátás vagy javítóintézeti nevelés jogerős alkalmazása) után pedig elítélt (illetőleg jogerősen felmentett).

Herke Csongor, V. ÉVF. 2017. 1. SZÁM Tovább >
A piaci manipuláció új uniós szabályozási rendszeréről

E cikk abba a kutatási irányba tartozik, amelyet a rendszerváltás után újjáéledt pécsi kereskedelmi jogi muűhely határozott meg.1 Ebbe beletartozik a toőkepiacok muűködésének vizsgálata is, amely likvid jellegéboől adódóan a legjobban hasonlít a tökéletes piacokhoz. A zavartalan muűködése ezért minden gazdasági rendszer érdeke, mert csakis így képes a legnagyobb hasznot biztosítani a legszélesebb kör számára.

Dr. Halász Vendel PhD, V. ÉVF. 2017. 1. SZÁM Tovább >
Megjelent a Controller Info legfrissebb lapszáma!

Alapítva 2006-ban.
A Controller folyóirat szakmai és jogutódja.

Legfrissebb cikkek
Legolvasottabb cikkek
Szerzők
Archívum