VI. ÉVF. 2018. 3. SZÁM

Osztalékpolitikai döntések controlling alapú értelmezése

A szerző cikkében az osztalékpolitika definiálását végzi, mivel a szakirodalomban nincs egységes döntés az osztalékpolitika értelmezéséről. Az itt szereplő vizsgálatok legtöbbször csak az eredmény felosztásának vagy újra befektetésének dilemmáját vizsgálják különböző keretek között. A részvényesi értékek optimalizálásának elengedhetetlen feltétele az osztalékpolitikai döntések megalapozása a controlling eszköztárának felhasználásával.

Majoros György, VI. ÉVF. 2018. 3. SZÁM Tovább >
Az általános forgalmi adó likviditásra gyakorolt hatása az agráriumban a költséghányad függvényében

Cikkükben a szerzők a mezőgazdasági vállalkozások példáján keresztül vizsgálják az általános forgalmi adó likviditásra gyakorolt szerepét, ugyanis a befizetésére és visszaigénylésére vonatkozó szabályozás erőteljesen befolyásolja a vállalkozások likviditási helyzetét. Ezért a szerzők tanulmányukban megvizsgáljuk, hogy miként hat egy mezőgazdasági kisvállalkozás likviditási helyzetére a jelenleg érvényben lévő általános forgalmi adó szabályozás Magyarországon.

Koroseczné Pavlin RitaParádi-Dolgos AnettSipiczki Zoltán, VI. ÉVF. 2018. 3. SZÁM Tovább >
A controlleri szerep a KKV családi vállalkozásoknál

A cikk szerzője kérdőíves felmérés keretében azt vizsgálja, hogy a KKV családi vállalkozásoknál a controlling feladatokat ki látja el, valamint azt, hogy az illető családtag vagy nem családtag.

Bogáth Ágnes, VI. ÉVF. 2018. 3. SZÁM Tovább >
A hazai élelmiszeripar munka-termelékenységének értékelése

Az élelmiszeripar Magyarország egyik legfontosabb gazdasági ágazata. Az élelmiszeripar hosszú távú fejlődésének egyik fontos feltétele a termelékenység növekedése. A szerzők cikkükben a hazai élelmiszeripar munkatermelékenységét értékelik európai uniós összehasonlításban.

Bozsik NorbertMagda Róbert, VI. ÉVF. 2018. 3. SZÁM Tovább >
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok elemzése statisztikai módszerekkel

Az önkormányzatok felelősek közjavak és közszolgáltatások előállításáért, mely feladatok ellátását önkormányzati tulajdonú vállalkozásokkal valósítják meg a helyhatóságok. Az önkormányzati tulajdonú cégek gazdálkodnak az önkormányzati vagyonnal, illetve fejlesztik, bővítik azt, továbbá biztosítják a lakosság számára nélkülözhetetlen közszolgáltatásokat. A szerző tanulmányában olyan önkormányzati tulajdonú társaságok mutatóit, eredményeit vizsgálta, melyek tevékenységüket befejezték.

Molnár Petronella, VI. ÉVF. 2018. 3. SZÁM Tovább >
A controlling a gazdálkodó szervezetek teljesítményértékelésében

Az operatív vezetésnek a mindennapi működéshez szükséges információra, míg a stratégiai vezetésnek általános hosszú távú és konkrét rövidebb távú célok eléréséhez szükséges információkra van szüksége. A controllerek egyik fő feladata a megfelelő mennyiségű és minőségű információ biztosítása a menedzsment részére. A szerzők cikkükben ezt a témakört kívánják részletesen vizsgálatuk tárgyává tenni.

Czirkus LászlóMedveczky Balázs, VI. ÉVF. 2018. 3. SZÁM Tovább >
Múltbéli csalárd ügyek áttekintése jelenkori problémák tükrében – a transzparencia hiányának következményei

A digitális forradalom újabb és újabb vívmányainak eredményeképp a 21. században egyre nagyobb jelentőséggel bíró transzparencia, tehát az átláthatóság, az átlátható működés fogalmi elemeinek gyakorlatban való alkalmazása iránt mutatkozó igény társadalmunk egyre szélesebb körében üti fel a fejét és válik annak alapvető elvárásává melyet az a politikai és a gazdasági szféra egyes szereplőivel szemben támaszt. Ezzel szemben a transzparenciával szembehelyezkedő fogalmak, mint például a titkosság, titkosítás és bürokrácia, többnyire a hatalmat és az azzal való visszaélést testesítik meg. Ezen gondolatmenet jelen kutatás szempontjából a közszférában ténykedő, közpénzek felett rendelkező, illetve bizonyos nagy volumenű, tőzsdén jelenlévő, erős piaci pozícióval rendelkező gazdasági szereplőkre értendő, melyek működése, üzletpolitikája sok esetben jelentős hatást gyakorol életünk mindennapjaira. A szerző ezt vázolja szakcikkében az Enron, valamint a Postabank működésének negatívumain keresztül.

Szalay Gábor, VI. ÉVF. 2018. 3. SZÁM Tovább >
Controlling elvárások és változások az Ipar 4.0-val összefüggésben

Az Ipar 4.0 a legújabb trend a termelésben, célja az intelligens, hálózatba kapcsolt gyárak és értékteremtő láncok létrehozása, amelyek hatékonyabb és személyre szabott gyártást tesznek lehetővé. Minden vállalat rengeteg adatot kap és állít elő, ennek prediktív, biztonságos és felhasználóbarát elemzésében segít a Big Data és az adatbányászat. A szerző cikkében ezeket a controllinghoz köthető információs megoldásokat vizsgálja és értékeli.

Szóka Károly, VI. ÉVF. 2018. 3. SZÁM Tovább >
Kockázatnak megfelelő árazás és minimum hitelmarzsok a projektfinanszírozásnál

A kockázatnak megfelelő árazás a sztenderd banki hitelek és a projekthitelek esetén a bázeli szabályozás szigorodásával került előtérbe. A mérés hiánya, módszertani nehézségek azt eredményezik, hogy a bankok nem megfelelő árazást alkalmazva a hitelkihelyezéssel banki sajáttőke értéket rombolnak. A cikk, mint a projektcontrolling gondolkodásmódját alkalmazva bemutatja a releváns módszertant, valamint, hogy a válság előtt és után milyen minimális paramétereknek kellett és kell a projekthiteleknek megfelelniük ahhoz, hogy a bank számára értéket termeljenek.

Walter György, VI. ÉVF. 2018. 3. SZÁM Tovább >
The evaluation of senior human resources by means of BSC support

Balanced Scorecard (BSC) method is a popular general strategic instrument and a preferred business technique as it connects strategy, control and monitoring. By using this method, performance at an individual level can be measured, especially that of the older workers. As the ratio of the elderly is continuously increasing, they are regarded as a very valuable part of human resources. In our paper we are going to present how this time efficient method of Balanced Score Card (BSC) can be used for career planning in the case of the elderly.

Czeglédi CsillaMarosné Kuna ZsuzsannaSzira ZoltánVarga Erika, VI. ÉVF. 2018. 3. SZÁM Tovább >
Megjelent a Controller Info legfrissebb lapszáma!

Alapítva 2006-ban.
A Controller folyóirat szakmai és jogutódja.

Legfrissebb cikkek
Legolvasottabb cikkek
Szerzők
Archívum