VI. ÉVF. 2018. 4. SZÁM

A természet entrópiájának figyelembe vétele a portfolió-menedzsment területén

Az elmúlt évtizedekben a befektetések területén egyre hangsúlyosabb szerepet kaptak a portfoliók kialakításának lehetséges szempontjai. Az utóbbi évek pénzügyi – gazdasági válsága során elszenvedett befektetői veszteségek is rávilágítottak arra, hogy nagyon nehéz „válságálló”, a megváltozott piaci körülményekhez alkalmazkodni képes portfoliókat összeállítani. A szerzők cikkükben azt vizsgálták, hogy a természet entrópiájának a pénzügyi befektetések területére történő adaptálása révén, a controlling szemléletet figyelembe véve, létrehozható-e a vagyonelemeknek olyan összetétele, amely a befektetők részéről könnyen kezelhető, valamint a hozamtermelés szempontjából „önfenntartó” jellegű.

Cziráki GáborPataki László, VI. ÉVF. 2018. 4. SZÁM Tovább >
Példák a controlling eszközök használatának különbözőségére a vállalati méret függvényében

A működés optimalizálásához a controlling eszközöket manapság minden vállalat használja, de eltérő típusú, méretű vállalkozások eltérő eszköztárral dolgoznak. A szerzők cikkükben, esettanulmány keretében vizsgálják az eszközök használatát kis-, és egy multinacionális nagyvállalat példáján keresztül.

Farkas-Fekete MáriaGonda György, VI. ÉVF. 2018. 4. SZÁM Tovább >
Raktári teljesítménymérés a SCOR modell tükrében

Az ellátási lánc szemlélet egyre nagyobb szerepet kap a vállati vezetők gondolkodásmódjában. A szerző jelen publikációban egy controlling szemléletű jövőbeli kérdőíves felmérés alapjait fekteti le, amely a SCOR modell mutatószámainak raktári teljesítménymérésben történő alkalmazhatóságára vonatkozik.

Pauluk Júlia, VI. ÉVF. 2018. 4. SZÁM Tovább >
Fókuszpontban a mobilitás – a magyar felsőoktatás a számok tükrében

A felsőoktatás valamennyi nemzet, így a magyar gazdaság versenyképessége szempontjából is kiemelkedő jelentőséggel bír, így a jövőre vonatkozóan a szerzők meghatározónak tartják, hogy a hazánkban tanulmányokat folytató külföldi hallgatói mobilitását feltérképezzék. A hazánkat jellemző demográfiai hullámvölgy ma már a felsőoktatásban is érezteti hatását, így az intézmények működésének és fenntarthatóságának a szempontjából kiemelt jelentősége van nemzetköziesedésnek. Ma már nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy a hazai felsőoktatási intézmények számára létkérdés – és a jövőre vonatkozóan ez a folyamat csak tovább erősödhet –, hogy a csökkenő hazai keresletet mennyiben tudják mérsékelni azzal, ha műhelyeiket vonzóvá teszik a külföldi hallgatók, kutatók számára.

Bács ZoltánBöcskei ElviraFenyves VeronikaKovács BarnabásTarnóczi Tibor, VI. ÉVF. 2018. 4. SZÁM Tovább >
A vállalkozási tevékenységüket befejező közüzemi vállalatok vizsgálata

A szerző cikkében az önkormányzati közüzemi vállalatokat vette górcső alá. A vizsgálat során azonban olyan gazdasági társaságok eredményei kerültek a kutatás fókuszába, melyek 2011 és 2016 között vállalkozási tevékenységüket megszüntették. A szerző azt vizsgálta, hogy a megszűnést megelőző években a vállalkozások eredményeiben megfigyelhető volt-e a tevékenység befejezésének kockázata, illetve, hogy az eredmények alakulását befolyásolta-e a vállalkozások területi elhelyezkedése.

Molnár Petronella, VI. ÉVF. 2018. 4. SZÁM Tovább >
Az információ menedzsment szerepe az okos városok vállalatfejlesztésében és controllingjában

Az internet tömeges elterjedése, valamint az ezt követő, robbanásszerű fejlődés felgyorsította a folyamatokat, amely eredményeként hihetetlen sebességű fejlesztéssel szembesülhettünk az információtechnológia világában. Egyre nagyobb mennyiségű információ keletkezik a mindennapjaink során. A cikkben a szerzők kutatómunkájuk során a vállalatokra vetítve vizsgálják a felgyorsuló információtechnológia hatását.

Csapó László AttilaCzikkely MártonFöldi Péter, VI. ÉVF. 2018. 4. SZÁM Tovább >
Az állami felsőoktatási intézmények önköltségszámításának jelenlegi vonásai a teljesítményelvű felsőoktatás fejlesztésének irányvonalai tükrében

A magyar gazdaság teljesítőképessége, versenyképessége és nem utolsó sorban az össztársadalmi megelégedettség mértéke jelentős mértékben függ a költségvetési szereplők, a különféle közintézmények kapacitásától, működésük minőségétől, eredményességétől és hatékonyságától. A cikk szerzőinek célja a felsőoktatási intézmények önköltségszámítási gyakorlatának bemutatása, összegzése és a fenntarthatóság, valamint a nemzeti felsőoktatási stratégiai célkitűzéseinek megfelelően a továbbfejlesztési javaslatok összefoglaló bemutatása.

Sisa KrisztinaSzijártó BoglárkaTúróczi Imre, VI. ÉVF. 2018. 4. SZÁM Tovább >
Vállalati életciklusok és döntéstámogatás

A szerzők kutatásaik során meghatározták, hogy az egyes vállalati életciklusokban, a controlling szemléletnek megfelelően, milyen kulcstényezőkre érdemes a menedzsmentnek kiemelt figyelmet fordítania, az elvárásoknak megfelelő döntéstámogató funkció biztosítása érdekében.

Görcsi GergelySzéles Zsuzsanna, VI. ÉVF. 2018. 4. SZÁM Tovább >
A gazdaság és a jog kölcsönhatásai

A 2007-2009-es gazdasági válság felülírta a dogmákat a jog és a gazdaság kapcsolatával összefüggésben. A szerzô cikkében a jog és a gazdaság kapcsolatai közötti összefüggések feltárását tanulmányozta. Az elkészült tanulmány elméleti hátteret kíván nyújtani azzal, hogy néhány fontos megállapítást ismertet a jogot és a közgazdaságtant ötvözô gondolatok közül. Megállapítható, hogy bár a jog és a gazdaság két különálló alrendszere a társadalomnak, mégis közös kapcsolódási pontként a viselkedést lehet megtenni, akár egyéni, akár társadalmi szinten.

Kecskés András, VI. ÉVF. 2018. 4. SZÁM Tovább >
Management control and accounting as the possible means of conflict management in family businesses

The goal of this study is to present the family businesses’ major conflict sources, and one of the possible conflict management systems. Introducing the family businesses’ controlling specialties the author is giving the details of the factors due to family influence which can have effects on the controlling system characteristics applied by family businesses. The article intends to have an overview to the main directions of the researches from the recent past concerning family businesses’ controlling and managerial accounting.

Krisztina Németh, VI. ÉVF. 2018. 4. SZÁM Tovább >
Számviteli konferencia szakmai összefoglalója

Cikkünkben Dr. Budai Eleonóra és Dr. László Gyula összegzésében rövid ismertetôt adunk a 2018. október 16.-án, Pécsett megrendezett, a Számvitel Tudomány-Szakma-Oktatás Nemzetközi Konferencia keretében megtartott Számviteli Kerekasztal beszélgetésrôl és vitáról.

Budai EleonóraLászló Gyula, VI. ÉVF. 2018. 4. SZÁM Tovább >
Megjelent a Controller Info legfrissebb lapszáma!

Alapítva 2006-ban.
A Controller folyóirat szakmai és jogutódja.

Legfrissebb cikkek
Legolvasottabb cikkek
Szerzők
Archívum