Az azonnali fizetési rendszer bevezetése Magyarországon

A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) Pénzügyi Stabilitási Tanácsa (a továbbiakban: PST) 2016. december 14-én jóváhagyta az azonnali fizetési szolgáltatás működési modelljét. A döntés elősegíti, hogy megkezdődjön Magyarországon a pénzügyi infrastruktúra egyik legjelentősebb középtávú újítása.

Az azonnali fizetési rendszer (a továbbiakban: AFR) első szakaszának bevezetésére végül 2020. március 2-án került sor, illetve további fejlesztések várhatók az elkövetkező 2-3 évre vonatkozóan.

Az azonnali fizetési rendszer segítségével lehetővé vált a legmodernebb informatikai és kommunikációs megoldások alkalmazása a pénzforgalomban. Az új rendszer bevezetésével az ügyfelek az év minden napján, éjjel-nappal akár csupán egy telefonszám megadásával képesek utalási megbízásokat indítani 10 millió forintig.

Jelen tanulmány az azonnali fizetési rendszer bevezetésének körülményeit, illetve annak hatását hivatott bemutatni Magyarországon.

X. ÉVF. 2022. 2. SZÁM 20-25

DOI: 10.24387/CI.2022.2.4

Felhasznált irodalom:

Vrazsovits Rita (2020): Március 2-án indul az azonnali fizetési rendszer Magyarországon! https://bank360.hu/blog/azonnali-fizetesi-rendszer

Németh Mónika (2019): Miért nagy lépés az azonnali fizetési rendszer bevezetése? https://fintechzone.hu/miert-nagy-lepes-az-azonnali-fizetesi-rendszer-bevezetese-exkluziv-interju/

KPMG (2018): Azonnali fizetés bevezetése – kihívások és lehetőségek https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/hu/pdf/azonnali_fizetes_factsheet_1204.pdf

EY (2020): Új csalási módszereket is hozhat az azonnali fizetés bevezetése https://novekedes.hu/hirek/uj-csalasi-modszereket-is-hozhat-az-azonnali-fizetes-bevezetese

Világgazdaság (2020): Népszerű az azonnali fizetési rendszer https://www.vg.hu/penzugy/penzugyi-szolgaltatok/nepszeru-az-azonnali-fizetesi-rendszer-2407028/

Portfolio (2020): Kisebb zökkenőkkel indult, de már stabil az azonnali fizetési rendszer https://www.portfolio.hu/bank/20200302/kisebb-zokkenokkel-indult-de-mar-stabil-az-azonnali-fizetesi-rendszer-417767

MNB-1 (2016): Az MNB döntésével új korszakba lép a digitalizáció a hazai pénzügyi szektorban https://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2016-evi-sajtokozlemenyek/az-mnb-dontesevel-uj-korszakba-lep-a-digitalizacio-a-hazai-penzugyi-szektorban

MNB-2 (2020): Fizetési rendszer jelentés, ISSN 2498–7077 https://www.mnb.hu/letoltes/fizetesi-rendszer-jelentes-2020.pdf

MNB-3 (2020): Dimenzióváltás a pénzforgalomban: Az azonnali fizetés bevezetésének története, Prospektus Kft., ISBN 978-615-5318-40-5

GIRO (2020): Fél éves az azonnali fizetési rendszer! https://www.giro.hu/kozlemenyek/hirek/fel-eves-az-afr

Varga János (2019): A belföldi fizetési forgalom, Pénzügyi intézményrendszer Magyarországon könyvrészlet, DOI: 10.35511/978-963-334-336-4/Varga_69-89

Czímer János – Kiszely Róbert (2020): „Tenni vagy nem tenni „– A magyar azonnali fizetési projekt néhány tapasztalata, Gazdaság és Pénzügy, 7. évf. 3. sz. 283-297. o., 2020 szeptember. DOI: 10.33926/GP.2020.3.2

Dávid Sándor – Kovács Levente (2019): Az elszámolásforgalom fejlődése – paradigmaváltás, Gazdaság és Pénzügy, 6. évf. 3. sz. 284-298. o., 2019 szeptember. DOI: 10.33926/GP.2019.3.4

Lentner Csaba (2013): A bankszabályozás tudományos rendszertana és fejlődéstörténete. In: Lentner Csaba (szerk., 2013): Bankmenedzsment – Bankszabályozás – Pénzügyi fogyasztóvédelem. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 27–86 o.

Selmeczi-Kovács Zsolt – Kuttor Dániel – Németh Gábor – Pál Zsolt (2020): Unikális innováció és gazdasági sokk, Gazdaság és Pénzügy, 7. évf. 3. sz. 298-312. o., 2020 szeptember. DOI: DOI: 10.33926/GP.2020.3.3

„Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-21-3. kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai támogatásával készült.”