A jelzés- és okkutatás válságban, avagy a pénzügyi turnaround controlling alkalmazása

Napjainkban ismét olvashatunk és hallunk a válságtünetek felbukkanásáról. Európában dekonjunktúra van. A magyar vállalkozásoknak még idejében fel kell készülni és/vagy menedzselniük kell a kritikus túlélési időszakot. Ehhez hatékony eszköz a turnaround controlling.

Controller Info 2019. VII.évf.(4) szám 23-28.

10.24387/CI.2019.4.4

Bevezetés
Ebben a munkában a vállalati válságot a pénzügyi számvitel adataiból igyekszünk diagnosztizálni. A turnaround controlling munka a válságnak abban a szakaszában történik, amelyet még nem, vagy alig lehet objektívan felismerni és ezzel a válság még elrejtõzik. Ez a látens válság. A vállalat pénzügyi vezetõjének viszont éppen ezt a fázist kellene felismernie annak érdekében, hogy a válság végkifejletét elkerülje – akkor, ha valóban ezt
szeretné(k) a döntési pozícióban levõ(k) elérni. Ehhez ismernünk kell a válság indikátorait a válságszakaszok azonosítása és a válságmenedzselési munka sikeres végrehajtása érdekében.
Tehát a kérdés a következõ: Hogyan kellene kialakítani egy olyan pénzügyi kontrolling rendszert, amely a fordulatot a sikerhez kapcsolja.
A gondolatok kifejtésekor a következõ négy kijelentéssel élünk:
1. A vállalat állapotát, amelyet a ’válság’ fogalmával illetünk, képesek vagyunk megragadni és meghatározni.
2. Ez a válság egyértelmûen kifejezõdik (visszatükrözõdik) a pénzügyi számvitel adataiban.
3. A pénzügyi számvitel adatainak elemzésével a válságszakaszt azonosítani tudjuk.
4. A válság diagnózisa idõben történik azért, hogy elegendõ idõ maradjon a válság megelõzésére vagy aktív kezelésére.
Célunk: igazolni a jelzés- és okkutatásra épülõ turnaround controlling fontosságát. A vizsgálat tárgya: egy magyar családi vállalkozás. Az alkalmazott módszertan: esetelemzés a FINel diagnosztikai és értékalkotó rendszerrel. A vizsgálat eredményei segítik a vállalati válság felismerését és kezelését.

Felhasznált irodalom
ANSOFF, I. H. (1984): Implanting Strategic Management, Prentice/ Hall International, Michigan, 510 p. ISBN 9780134518084
DAMODARAN, A. (2010): The Dark Side of Valuation: Valuing Young, Distressed and Complex Businesses, Pearson, New Jersey, 591 p.
EHRHARDT, M. C. – BIGHAM, E. M. (2011): Financial Management. Theory and Practice, South-Western Cengage Learning, Mason, pp. 333-470.
FARKAS, Sz. – SZABÓ, J. (2013): A vállalati kockázatkezelés kézikönyve, Dialóg Campus Kiadó, Pécs, 252 p. ISBN: 9789637296314
GREENWOOD, R. P. (ed.) (2002): Handbook of Financial Planning and Control, Gower Publishing, Burlington, 379 p. ISBN: 9780566083723
HORVÁTH&PARTNERS (2015): Controlling – Út egy hatékony controllingrendszerhez, Complex Kiadó, Budapest, 287 p. ISBN: 9789632249407
KATITS, E. (2010): A vállalati válság pénzügyi menedzselése, Saldo Kiadó, Budapest, 507 p. ISBN: 9789636383466
KATITS, E. (2017): Haladó vállalati (életciklus) pénzügyek – Pénzügyek változ(tat)ások idején, Soproni Egyetem Kiadó, Sopron, 486 p. ISBN: 9789633343036
KATITS, E. – POGÁTSA, Z. – ZSUPANEKNÉ PALÁNYI, I. (2018): A nemzetgazdasági konjunktúraciklusok és vállalati életciklusok – Modellek és bírálatok (bõvített változat), Akadémiai Kiadó, Budapest, 371 p. ISBN: 9789634541547
KRYSTEK, U. – MOLDENHAUER, R. – EVERTZ, D. (2009): Controlling in aktuellen Krisenerscheinungen: Lösung oder Problem? Controlling & Management, Vol. 53, No. 3, pp. 164-168, ISSN: 1614-1822
KRUSCHWITZ, L. (2011): Investitionsrechnung, Oldenbourg Verlag, München, pp. 29-101.
SCHMUCK, M. (2013): Financial Distress and Corporate Turnaround: An Empirical Analysis of the Automotive Supplier Industry, Springer Gabler, München, 166 p. ISBN:9783658019082