Döntéstámogatás forrásai és eredményesség – magyar KKV szektor vizsgálata a feldolgozóiparban

A hazai kis- és középvállalkozások az Európai Unió többi országához hasonlóan nagymértékben hozzájárulnak a bruttó hazai termék előállításához, a foglalkoztatásban pedig még ennél is jelentősebb szerepet töltenek be. A termelékenységük és a gazdasági hatékonyságuk azonban továbbra is lemaradást mutat a mind a fejlettebb európai országok kis- és középvállalataihoz képest, mind pedig a hazai nagyvállalatokkal történő összehasonlításban, ezért minden lehetőséget meg kell ragadni a versenyképességük fokozására. A vállalati versenyképesség fő összetevői a teljesítmény és hatékonyság. Ezt támasztják alá a vállalkozások és a kisvállalkozások körében végzett kutatások nagy része, azonban más kutatások azt is feltárták, hogy a szakirodalomban gyakran ellentmondásos eredmények születnek. Azt találták, hogy különböző tényezők különböző mértékben befolyásolják a cég teljesítményét, az eredmények gyakran következetlenek, illetve jelentéktelen összefüggésekről is beszámoltak.

IX. ÉVF. 2021. 3. SZÁM 36-45.

DOI: 10.24387/CI.2021.3.8

Felhasznált irodalom:

BARKHAM, R.J. (1994): Entrepreneurial characteristics and the size of the new firm: a model and an econometric test. Small Bus. Econ. 6 (2), 117–125.

BEGLEY, T.M., BOYD, D.P. (1985): Company and chief executive officer characteristics related to financial performance in smaller businesses. Frontiers of Entrepreneurship Research. Center for Enterpreneurial Studies, Babson College, Wellesley, MA, pp. 146–165.

BOX, T.M., WHITE, M.A., Barr, S.H. (1994): A contingency model of new manufacturing firm performance. Entrepreneurship Theory Pract. 18 (2), 31–45.

CHANDLER, G.N., HANKS, S.H. (1994): Founder competence, the environment, and venture performance. Entrepreneurship Theory Pract. 18 (3), 77–89.

CHIKÁN A. (2006): A vállalati versenyképesség mérése – Egy versenyképességi index és alkalmazása. Pénzügyi Szemle, 1. szám

CHIKÁN, A. (2005): Vállalatgazdaságtan. Aula Kiadó. Budapest

COOPER, A.C. (1993): Challenges in predicting new firm performance. J. Bus. Venturing 8 (3), 241–253.

COOPER, A.C., GASCON, F.J.G. (1992): Entrepreneurs, processes of founding, and new-firm performance. In: Sexton, D.L., Kasarda, J.D. (Eds.), The State of the Art of Entrepreneurship, pp. 301–340.

DYKE, L.S., FISCHER, E.M., REUBER, A.R. (1992): An inter-industry examination of the impact of owner experience on firm performance. J. Small Bus. Manage. 30 (4), 72–87.

HALPERN, L., G. KŐRÖSI (2001): Efficiency and Market Share in the Hungarian Corporate Sector, Economics of Transition, 9. évf., 3. sz., 559–592

HERRON, L., ROBINSON, R.B. (1993): A structural model of the effects of entrepreneurial characteristics on venture performance. J. Bus. Venturing 8 (3), 281–294.

HOFER, C.W., SANDBERG, W.R. (1987): Improving new venture performance: some guidelines for success. Am. J. Small Bus. 12 (1), 11–25.

HUIN, S.F. (2004): Managing Deployment of ERP Systems Using Multi-agents. International Journal of Project Management, 22, 511-517.

IBRAHIM, A.B., GOODWIN, J.R. (1986): Perceived causes of success in small business. Am. J. Small Bus. 11 (2), 41 – 50.

KADOCSA GY. (2012): A hazai kis és közepes vállalkozások helyzete és fejlesztési lehetőségei, Tanulmánykötet – Vállalkozásfejlesztés a XXI. században II., Óbuda University, Keleti Faculty of Business and Management.

KEATS, B.W., BRACKER, J.S. (1987): Towards a theory of small firm performance: a conceptual model. Am. J. Small Bus. 12 (4), 41–58.

KOH, S. C. L, DEMIRBAG, M., BAYRAKTAR, E., TATOGLU, E., & ZAIM, S. (2007): The impact of supply chain management practices on performance of SMEs. Industrial Management & Data Systems, 107(1), 103 – 124.

KOPÁNYI, M. (2002): Mikroökonómia. KJK Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest. 6.

LEARNER, M., BRUSH, C., HISRICH, R. (1997): Israeli women entrepreneurs: an examination of factors affecting performance. J. Bus. Venturing 12 (4), 315–339.

MÓDOS, GY. (2004): A versenyképesség összetevői és mérési módszerei a hús-termékpályán. Agroinform Kiadó. Budapest

MURPHY, G.B., TRAILER, J.W., HILL, R.C. (1996): Measuring performance in entrepreneurship. J. Bus. Res. 36 (1), 15–23.

NANJUNDAN, S. (1994): Recent Developments in Small Scale Industry in Selected Countries and Lessons for India. National Council of Applied Economic Research and Friedrich-NaumannStiftung, New Delhi.

PERRY, C., MEREDITH, G.G., CUNNINGTON, H.J. (1988): Relationship between small business growth and personal characteristics of owner/managers in Australia. J. Small Bus. Manage. 26 (2), 76–79.

SALAMONNÉ H. A. (2000): Jövőkép- és stratégiaalkotás. Kossuth Kiadó, Budapest. 208.

SAXENA, V.D. (2012): Internationalization of SMEs n India: Opportunities and challenges. South Asian Journal of Marketing and Management Research, 12(9), 219-228.

SPRAGUE, L.G., & WACKER, J.G. (1996): Macroeconomic Analyses of Inventories: Learning from Practice. International Journal of Production Economics, 45, 231-237.

SZALAVETZ, A. (2004): A gazdasági versenyképesség erősítés. MTA Világgazdasági Kutatóintézet. Kihívások. 177. sz., 2004. október. 1.

SZALAVETZ, A. (2004): Technológiai fejlődés, szakosodás, komplementaritás, szerkezetátalakulás. Közgazdasági Szemle. LI. évf. 2004. április. 362-378.

SZENTES, T. (2005): Világgazdaságtan, Aula Kiadó. Budapest. 236.

SZERB L., RIDEG A., KRUZSLICZ F., MÁRKUS G., LUKOVSZKI L., KRABATNÉ FEHÉR ZS., HORNYÁK M., HORVÁTH K., (2019): Kompetencia-alapú versenyképesség-mérés és -elemzés a magyar kisvállalati (mKKV) szektorban, PTE-KTK Regionális Innováció és Vállalkozáskutató Központ (RIERC) kutatási beszámoló

THOMAS W.Y MAN, THERESA LAU, K.F CHAN (2002): The competitiveness of small and medium enterprises: A conceptualization with focus on entrepreneurial competencies, Journal of Business Venturing, Volume 17 (2), 123-142, ISSN 0883-9026, https://doi.org/10.1016/S0883-9026(00)00058-6.

VARGA J. (2014): A versenyképesség többszintű értelmezése és az innovációval való összefüggései. Doktori disszertáció; Szent István Egyetem, Gödöllő

VARGA Z. (2015): A vállalkozás-vezetés és a stratégia problémái a KKV szektorban. Gazdaság és társadalom, 7. 4.sz. 80.-92.