FENNTARTHATÓ GAZDASÁG – KÖRNYEZETI CÉLKITŰZÉSEK, KULCSTELJESÍTMÉNYMUTATÓK

A vállalkozások gazdasági helyzetére vonatkozó információkat a számviteli beszámolók tartalmazzák. Függetlenül attól, hogy IFRS, US GAAP, vagy az adott nemzeti beszámolók alapján készülnek a kimutatások, valamennyien egységesek abból a szempontból, hogy a vállalkozások vagyoni helyzetéről, eredményességéről tájékozódhatunk. A gazdasági adatok mellett, ma már a környezeti fenntarthatóság is előtérbe kerül. A környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó kritériumok meghatározásával nyomon követhetővé válik, hogy a vállalkozás tevékenységei milyen módon és mértékben kapcsolódnak a fenntarthatósági célokhoz. Mindez versenyképességi szempontból is meghatározó lehet, ugyanis várható, hogy a jövőben már nem csak „tisztán” gazdasági szempontok alapján mérlegel a piac. A gazdasági tényezők mellett a környezeti, társadalmi hatások ismertetése is elengedhetetlenné válik (Deegan-Blomquist, 2006, Bollas-Araya et.al., 2018,). A hárompilléres modellben való gondolkodás létjogosultságát támasztja alá, hogy a nem pénzügyi nagyvállalatoknak 2023. január 1-jétől közzé kell tenniük – az előző éves beszámolási időszakra, vagyis a közzététel időpontját megelőző naptári évre vonatkozóan –, hogy gazdasági tevékenységeik mely környezeti célkitűzéshez járultak hozzá jelentős mértékben. Ennek keretében ismertetniük kell a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos teljesítménymutatókat, és az azokhoz kapcsolódó információkat. A kulcsteljesítménymutatók – Key Performance Indicators (KPI-ok) – az árbevételre, a tőkekiadásokra, a működési költségekre és azok arányára vonatkozik (2020/852 EU Rendelet (22); 2021/2178 EU Rendelet).
XI. ÉVF. 2023. 1. SZÁM 8-12
DOI: 10.24387/CI.2023.1.2

A zöld befektetések, alapok értékelhetőségi szempontjai

A fenntarthatósági, energiatakarékossági célú hitelezésben és a beruházások megvalósításában és támogatásában a kormányok mellett a pénzügyi szabályozók ösztönzői és a pénzügyi szektor szerepe is előtérbe került. Cikkünk a zöld befektetések alapvető típusait és szempontjait tekinti át, amelyeknek jelentős szerepük lehet a beruházások finanszírozásban.
X. ÉVF. 2022. 3. SZÁM 12-17
DOI: 10.24387/CI.2022.3.3

Folyami műanyag hulladékok lehetséges költség modellje a kockázati tényezők függvényében

Magyarországon a Duna és mellékfolyói is fokozottan érintettek a műanyagszennyezésben, évente több tonna műanyaghulladék kerül folyóvizeinkbe. Az Európai Uniós és a hazai stratégiai célokat szolgálja a műanyag hulladékok (palackok) folyóvízből történő gyűjtésére alkalmas berendezések telepítése, majd a kigyűjtött műanyag hulladékok újrahasznosítása. A műanyaghulladékok kigyűjtésére alkalmas berendezés – a Clear Rivers holland cég által indított kísérleti projekt mintájára – a Duna magyarországi szakaszán is felállításra került. Cikkünkben a folyami műanyag hulladékok kigyűjtésének lehetséges költség modelljét ismertetjük a kockázati tényezők függvényében.

X. ÉVF. 2022. 1. SZÁM 40-50
DOI: 10.24387/CI.2022.1.7

Fókuszpontban a bevételek és a költségek – az összemérés és az időbeli elhatárok elvének érvényesülése

A számviteli beszámolók esetében a megbízható és valós összkép biztosításához járul hozzá többek között a bevételek és a költségek (ráfordítások) helyes elszámolása. A szerző cikkében a helyes elszámolás fontosságára hívja fel a figyelmet, részletesen bemutatva az időbeli elhatárolások tételeit. Az időbeli elhatárolások mellett az összemérés alapelve is elõtérbe kerül – hangsúlyozva azok létjogosultságát –, amelyek nem csak a pénzügyi számvitel elszámolásának pontosságához járulnak hozzá, de a vezetõi számvitel, a menedzsment igények kielégítéséhez is. CONTROLLER INFO VIII. évf. 2020.4. szám 13-21.
DOI: 10.24387/CI.2020.4.3