Ipar 4.0 – költségrendszer 4.0? Innovációk a költségrendszerekben

Gazdaságtörténeti példák sokasága bizonyítja, hogy a gazdasági, mûszaki, informatikai változások a döntéstámogatást, a controllingot is folyamatos megújulásra késztetik, ösztönzik. Egy adott korszak mûszaki innovációi indokolttá, informatikai innováció lehetôvé tették a költségrendszerek folyamatos fejlesztését. A fejlesztés, fejlôdés módszertani, szakmai alapjait a gazdasági innovációk jelentették. Mindezek azonban elképzelhetetlenek lennének társadalmi innovációk nélkül.
A szerzô tanulmányában arra vállalkozik, hogy ezen változások néhány szegmensét bemutassa az Olvasónak az elsô ipari forradalomra jellemzô korai költségszámítási rendszerektôl kezdve a harmadik (negyedik?) ipari forradalom költségrendszereiig. A kiemelések önkényesek, a szerzô a napjainkban is alkalmazott eljárások, módszerek történeti hátterére helyezi a hangsúlyt.

Controller Info 2016. IV. évf. (3) szám 2-9.

Zárt tartalom.