Takarékszövetkezeti integráció hatása az önkormányzati számlavezetésre

A tanulmány kérdõíves felmérés keretében vizsgálja meg a Takarékszövetkezetek integrációjának hatását az önkormányzatok számlavezetésére. A kutatás során a bankváltás és a banknál maradásra hatást
gyakorló tényezõket értékeltük, és fogalmaztunk meg javaslatokat a banki marketing ezen üzletágának fejlesztése érdekében.

CONTROLLER INFO VIII. ÉVF. 2020. 2. SZÁM 22-27.

DOI: 10.24387/CI.2020.2.4

Az önkormányzati vagyongazdálkodás stratégiai szemléletének fokozására balanced scorecard alkalmazásával

A tanulmány célja, hogy az önkormányzatok számára a stratégiai gondolkodás erősítésével, a célok és finanszírozási források biztosításával a vagyon megőrzése, a lakosság és igénybe vevő gazdasági szereplők elégedettsége, a szervezeti működés hatékonysága fokozódjon. A tanulmány … tovább »

Pénzügyi mutatók és csôdmodellek elôrejelzô képessége gazdálkodói tevékenységüket beszüntetô vállalatoknál

A tanulmányban olyan Nógrád megyei és Hargitai megyei vállalatok beszámolói kerültek elemzésre, melyeknél nem érvényesült a vállalkozás folytatásának számviteli alapelve. Ezen vállalatok 2016-ban beszüntették gazdálkodói tevékenységüket, felszámolás vagy csõdeljárás alá kerültek. A vizsgálatunk pénzügyi és … tovább »

A magyar gépipari kis- és középvállalkozások tőkeszerkezeti jellemzői

A tanulmány a magyar gépiparban tevékenykedő vállalatok tőkeszerkezetének két változóját elemzi 2013-2016 között. A tanulmány során áttekintésre került az ágazat makrogazdasági teljesítménye, valamint tőkeszerkezetének két változója, vállalati méret és területi dimenziókban. Controller Info 2019. VII.évf.(4) … tovább »

A magyar és román önkormányzati tulajdonú vállalkozások tőke és likviditási helyzetelemzése

A cikkben szerepló tanulmány célja, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdaságii társaságok két kardinális kérdését, a likviditás és a tőkeerőséget vizsgálja meg két ország, Magyarország és Románia relációjában. A szerzők a vizsgálati módszerben az átfogó elemzéshez … tovább »

Az államháztartási számvitel változásának hatásai a munkafolyamatokra és szervezési kérdésekre költségvetési szervek példáján keresztül

A cikkben a szerzők az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (továbbiak- ban: új Áhsz.) számviteli változásainak hatásait vizsgálták különböző költségvetési szerveknél 2013. és 2014. évre vonatkozóan, a fókuszt a munkafolyamatokra és a szervezési … tovább »