Pénzügyi mutatók és csôdmodellek elôrejelzô képessége gazdálkodói tevékenységüket beszüntetô vállalatoknál

A tanulmányban olyan Nógrád megyei és Hargitai megyei vállalatok beszámolói kerültek elemzésre, melyeknél nem érvényesült a vállalkozás folytatásának számviteli alapelve. Ezen vállalatok 2016-ban beszüntették gazdálkodói tevékenységüket, felszámolás vagy csõdeljárás alá kerültek. A vizsgálatunk pénzügyi és … tovább »

A Magyar Államkincstár és az OTP Bank által nyújtott szolgáltatások összehasonlítása az önkormányzati számlavezetés tekintetében

A magyar települési önkormányzatok számlavezetése a helyhatóságok döntésén alapszik, amely által lehetõségük van közbeszerzési eljárás keretében megválasztani a számlavezetõ hitelintézetet, amely akár a Magyar Államkincstár is lehet. A tanulmányunk egy összehasonlító elemzés keretében arra keresi … tovább »

Vállalkozási tevékenységet befejező vállalatok elemzése Nógrád megyében, a Nagykürtösi és Losonci Járásban

A kutatás olyan gazdasági társaságok pénzügyi helyzetét vette górcső alá, melyek 2016-ban befejezték gazdálkodási tevékenységüket. Ezen vállalatok főként Nógrád megyében, kisebb számban a Nagykürtösi és Losonci járásban működtek. A vállalatok elemzése különböző mutatók (tőkeerősség és … tovább »

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok elemzése statisztikai módszerekkel

Az önkormányzatok felelősek közjavak és közszolgáltatások előállításáért, mely feladatok ellátását önkormányzati tulajdonú vállalkozásokkal valósítják meg a helyhatóságok. Az önkormányzati tulajdonú cégek gazdálkodnak az önkormányzati vagyonnal, illetve fejlesztik, bővítik azt, továbbá biztosítják a lakosság számára nélkülözhetetlen … tovább »

A magyar és román önkormányzati tulajdonú vállalkozások tőke és likviditási helyzetelemzése

A cikkben szerepló tanulmány célja, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdaságii társaságok két kardinális kérdését, a likviditás és a tőkeerőséget vizsgálja meg két ország, Magyarország és Románia relációjában. A szerzők a vizsgálati módszerben az átfogó elemzéshez … tovább »

Az államháztartási számvitel változásának hatásai a munkafolyamatokra és szervezési kérdésekre költségvetési szervek példáján keresztül

A cikkben a szerzők az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (továbbiak- ban: új Áhsz.) számviteli változásainak hatásait vizsgálták különböző költségvetési szerveknél 2013. és 2014. évre vonatkozóan, a fókuszt a munkafolyamatokra és a szervezési … tovább »