MIT VIZSGÁLJUNK MIELŐTT FEJLESZTJÜK VÁLLALKOZÁSUNKAT?

A tanulmány célja egy rendkívül szerteágazó és átfogó témakörben megvizsgálni, mikor érdemes egy vállalkozást fejleszteni. A piacok megszerzése, megtartása és tartós versenyelőny megszerzése a főbb célok, amelyeket egy piaci szereplőnek szem előtt kell tartania. Kutatásomban az ideális fejlesztési stratégiát próbálom meghatározni, amely iránymutatás lehet számos vállalkozásnak. A vállalkozásokra úgy tekintünk, akik a profitmaximalizálás elérése érdekében teszik meg a lépéseiket: ez lehet költségcsökkentés – költségminimalizáló stratégia, vagy a termékük, szolgáltatásuk egyedivé tétele, amellyel magasabb áron értékesíthetnek. A fejlesztések mindkét esetben elengedhetetlenek, azonban a befektetések megtérülését is figyelembe kell venni. Az alkalmazott kutatási módszer a tanulmány elkészítésénél legfőképp a szakirodalmi áttekintés, és annak rendszerezése. Megközelítésemben arra tettem kísérletet, hogy a jelenleg évek óta tartó bizonytalanság ellenére olyan modellt készítsek, amely segítségére lehet a fejlődni kívánó vállalkozások számára. A kutatási eredmény egy gyakorlatorientált modell, ha úgy tetszik egy itiner, amely alapján eldönthető a fejlesztést érdemes-e elkezdeni a rendelkezésre álló adatok alapján, vagy sem. A téma mindig is aktuális volt és lesz. A források tanulmányozása szerint azonban ilyen formában a téma még nem volt feldolgozva, amely létjogosultságot jelen kutatásunknak.
XI. ÉVF. 2023. 1. SZÁM 23-26
DOI: 10.24387/CI.2023.1.4

Induló vállalkozás átvilágítása controlling módszertan segítségével

Az induló vállalkozások tekintetében mindig rendkívül bizonytalan a jövőbeli sikeresség, amelyet szinte megszámlálhatatlan tényező befolyásol. Némelyekből óriási sikersztori kerekedik ki és a kis garázs vállalkozásból, amely hihetetlen fejlődésen keresztül multinacionális céggé formálódik, míg a másik oldalon néhány hónapot követően megszűnik a kisvállalkozás.
Az üzleti tevékenység indítását megelőzően átfogó információkra van szükség az üzleti környezetről, amelyben hatékonymódszerekkel nyereségesen, fenntartható módon a legmagasabb szinten kell kiszolgálni a vevőket. Az információk begyűjtését követően lehetőség van a bevételek és kiadások, a működés és finanszírozás megbecslésére, és megtervezésére, azonban előfordulhatnak olyan hatások, amelyeket nem vettünk figyelembe, és működés közben kapott adatok nem egyeznek az előre eltervezettel.

IX. ÉVF. 2021. 2. SZÁM 17-21
DOI: 10.24387/CI.2021.2.3