INVIT: AN INNOVATIVE WAY OF MONETIZING INFRASTRUCTURE ASSETS IN INDIA

Infrastructure Investment Trust (InvIT), one of the recent innovative financial instruments, has been gaining momentum right from its inception in India in 2016. India has seen 18 instances of InvIT instruments being issued, the first as early as March 2016 and the latest one has come out in April 2022. These instruments are unique in many ways i.e. they are backed mainly by operational assets hence construction related risk are absent. Investors get an option of diversifying their portfolio by including infrastructure assets in them. Since majority (90% of Net Distributable Cash Flow) of the earning is necessarily distributed, its like income instrument; since it is a trust this instrument enjoys tax advantages. This instrument helps release the funds from the infrastructure projects at that stage of the project life cycle when the risk has substantially reduced. Expectedly the returns on these instruments should be lower than infrastructure funds employed for the entire lifecycle, at the same time higher than debt instruments. Analysis of returns (over a period on last 54 weeks) on existing liquid InvIT instruments corroborates the above facts. There is an aberration of PGCIL’s InvIT having negative correlation with NIFTY Infra Index. This may be because of a couple of reasons; (a). This instrument is still in its infancy; hence is yet to attain necessary liquidity (b) Last couple of years are having Covid 19; hence the cash-flows for a few assets have seen abnormal fluctuations. InvIT seems to be a promising investment instruments for Indian infrastructure space.
XI. évf. 2023. SPECIAL ISSUE1 20-25
DOI: 10.24387/CI.2023.SPECIAL ISSUE.3

A HR-BEN REJLŐ LEHETŐSÉGEK A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ELŐSEGÍTÉSÉRE ÉS AZ ALKALMAZOTT GYAKORLATOK ELEMZÉSE

Manapság a fenntartható fejlődés egyre jelentősebb a cégek, illetve szervezetek körében, azonban a humánerőforrás gazdálkodásnak is fontos szerepe van. A tanulmány a humánerőforrás menedzsment fenntartható fejlődésben betöltött szerepét vizsgálja. Arra a kérdésre kerestük a választ, hogy az emberi erőforrás menedzsment hogyan integrálja tevékenységébe a fenntartható értékeket. Rámutatunk, hogy a HR hozzájárulása a fenntartható fejlődéshez főként erőforrásoktól, kapacitástól, szervezeti struktúrától függ, de mindenekelőtt a felsővezetés elkötelezettségének függvénye. Miért fontos tehát a zöld humánerőforrás menedzsment (GHRM, azaz Green Human Resources Management)? A fenntarthatósági stratégiák manapság több ezer vállalaton belül gyorsan fejlődnek, válaszul azokra a kihívásokra és katasztrófákra, amelyeket az éghajlatváltozás hozott, és egyre inkább azzal fenyeget, hogy visszafordíthatatlan és pusztító károkat okoz világunkban. A magánszektor alapvető szerepet játszik az éghajlatváltozás megállításáért folytatott küzdelemben. Ahhoz, azonban, hogy a vállalatok hosszútávon sikeresek legyenek, és előre haladhassanak fenntarthatósági útjukon, elengedhetetlen a felülről lefelé irányuló megközelítés, csakúgy, mint az alelnökök és a felső vezetés – köztük az emberek és a HR – támogatása.
XI. ÉVF. 2023. 2. SZÁM 43-48
DOI: 10.24387/CI.2023.2.9

IPARI FORRADALMAK HATÁSA A GAZDASÁGI ÖKOSZISZTÉMÁRA KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A PÉNZÜGYI SZEKTOR ÉS A FINTECH FEJLŐDÉSÉRE

Az ipari forradalmak történelme az egész társadalmat érintő „globális fejlődés” története egyben. Könnyen belátható, hogy a technológia fejlődése évszázadok óta átható gazdasági és társadalmi változásokat generál, mely radikálisan átformálja az ipari tájat és ezzel együtt a gazdasági ökoszisztémát. Évszázadok óta az innovatív technológiák alkalmazása az egyes régiók számára hatalmas fejlődési potenciált jelentet, viszont a növekedés ütemében kezdetektől jelentős és egyre kardinálisabb regionális különbségeket tapasztalunk. A különböző országok idősoros GDP – vagy még inkább GNI vagy SNA – mutatói jól reprezentálják a nemzetgazdaságok eltérő és tendenciózusan növekvő különbségeket mutató teljesítményét. A differenciált fejlődés okait kutatva hamar eljutunk a megállapításig, hogy a gyors és hatékony implementáció az, ami határozott és tartós fejlődést indukál az egyes régiók és országok fejlődéstörténetében. Jelen tanulmány célja, hogy feltárja az összefüggéseket az ipari forradalmak és a pénzügyi technológia (FinTech) evolúciója között. Először áttekintjük, hogy milyen technológiai paradigmaváltások környezetében fejlődött a pénzügyi világ, majd a technológiai fejlődés táplálta globalizáció gazdasági hatásait tárjuk fel a pénzügyi folyamatokon keresztül. Az ipari forradalmak szerves és elválaszthatatlan részét képezik a gazdaság egészének fejlődésének, mintegy infrastrukturális hátteret biztosítva az egyes szektoroknak. Történeti áttekintésünk végén eljutunk napjaink új pénzügyi szolgáltatói és a szektor tradicionális szereplői által alkalmazott legújabb fejlesztések rövid áttekintéséig. Belátjuk, hogy a technológiai fejlődés sosem egy izolált folyamat, hanem egyre szorosabb együttműködés keretében a szektorspecifikus alkalmazásokon keresztül szinte azonnal megjelenik a szolgáltatók, valamint a felgyorsult verseny hatására a fogyasztók platformjain egyaránt.
XI. ÉVF. 2023. 1. SZÁM 27-32
DOI: 10.24387/CI.2023.1.5