Dashboard-készítés az R statisztikai rendszerben

A cikkben egy ingyenes dinamikus dashboard-készítési lehetőség kerül bemutatásra egy esettanulmány keretében. A dashboard elkészítéséhez és működtetéséhez az R statisztikai rendszer Shiny modulja kerül felhasználásra. Az R Shiny nagyon sok lehetőséget biztosít dinamikus vizuális felületek létrehozására, ami az R statisztikai rendszerrel kiegészülve tovább növeli az alkalmazási lehetőségeket.
CONTROLLER INFO VIII. évf. 2020.3. szám 2-8.
DOI: 10.24387/CI.2020.3.1

Kockázati tényezők lehetséges előrejelzése, a gazdálkodás felelősségének kérdése a számviteli beszámolóból nyerhető adatok tükrében

A szerzők cikkükben arra keresik a választ, hogy a számviteli beszámolókból nyerhető információk mennyiben alkalmasak a kockázatok előrejelzésére, azonosításra. A kockázati tényezők mérlegelésé­ re annak ismeretében térnek ki, hogy – a hatályos számviteli törvény előírásai … tovább »

Teljesítménymérés és értékelés -benhmarking és a DEA módszerrel

A cikk szerzői a Data Envelopment Analysis (DEA) módszerben rejlő lehetőségeket mutatják be, a vállalatok teljesítményének mérésére és összehasonlítására fókuszálva. A módszer alkalmazása lehetőséget ad arra, hogy a vállalkozások a versenytársakhoz viszonyítva is mérni tudják … tovább »

Fókuszpontban a mobilitás – a magyar felsőoktatás a számok tükrében

A felsőoktatás valamennyi nemzet, így a magyar gazdaság versenyképessége szempontjából is kiemelkedő jelentőséggel bír, így a jövőre vonatkozóan a szerzők meghatározónak tartják, hogy a hazánkban tanulmányokat folytató külföldi hallgatói mobilitását feltérképezzék. A hazánkat jellemző demográfiai … tovább »