MATEMATIKAI MODELL FEJLESZTÉS A VÁLLALATI FOLYAMATOK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSÉNEK SZUBJEKTIVITÁSÁRA: EGY TEJTERMELŐ TEHENÉSZET VÁLLALKOZÁS ESETTANULMÁNYA

A jelenlegi menedzsment diszciplínák különösen fontos elemének számít a controlling, mely jelentős változáson megy keresztül a matematikai és információs-kommunikációs eszközök fejlődésének köszönhetően. A rendelkezésre álló adatok feldolgozásával kinyert információk és azok strukturált elemzése döntő fontosságú a hatékony döntéshozatalban, így hozzájárulva a szervezetek produktivitásának és hatékonyságának javításához. Kutatásunk a tejelő tehenészet ágazatában alkalmazott controlling rendszerekre fókuszál, melynek fejlesztése egyedi szempontok szerint történik. A tejtermelő ágazatban a modern menedzsment módszerek alkalmazása napjainkban versenykritériummá vált. A módszerek közül kiemelendő a lean menedzsment, amelynek alkalmazása támogatja a folyamatok optimalizálását és a szervezet hatékonyság növelését. Ezáltal a controlling rendszereknek már nem csak a lean menedzsmnet által elért eredmények értékelésére, hanem a lean menedzsment hatékonyságának értékelésére is alkalmasak kell legyenek. Tanulmányunkban egy teljesítményértékelő modellt fejlesztünk, amely a tejelő tehenészet controlling rendszerének használatával és teljesítménymutatók (KPIs) alkalmazásával értékeli a szervezet lean teljesítményét és ezzel segíti a menedzsmentet a lean hatékonyságának értékelésében. Az általunk kidolgozott modell a gyűjthető adatok növekedésének és felhasználhatóságának köszönhetően képes folyamatos és pontos visszajelzést adni mind a szervezeti működésről, mind pedig a folyamatok hatékonyságának potenciális fejlesztési lehetőségeiről.
XI. ÉVF. 2023. 4. SZÁM 12-17
DOI: 10.24387/CI.2023.4.3

BENEFITS OF TRANSFORMING ORGANIZATIONS TO BE DATA-DRIVEN AND MORE INNOVATIVE

Based on multiple and unconnected literature it seems evident knowledge-based leadership styles positively influence organizational capacity for innovation, while some papers also denote lack of available literature to really understand relationships in. In general, the positive relationship is confirmed based on the findings. Also, it seems we’re at the doorstep of the next organizational transformations leveraging data and artificial intelligence. This would complement knowledge-based management styles by bringing a scientific aspect. Merging these could result in innovation targeting specific business metrics more precisely and more efficiently. To succeed in that regard, organizational leaders will have to develop the right skills in these technologies to act as a catalyst for transformation.
XI. évf. 2023. SPECIAL ISSUE1 48-52
DOI: 10.24387/CI.2023.SPECIAL ISSUE.7

LEAN CONTROLLING MODELLEZÉS FUZZY LOGIKA ALKALMAZÁSÁVAL: SZINTETIZÁLT MEGKÖZELÍTÉS TEJELŐ TEHENÉSZETEK IPARÁGI SPECIFIKUS KÖRNYEZETÉBEN

Ebben a tanulmányban egy olyan lean controlling modellt mutatunk be, amely kifejezetten tejelő tehenészetek működésére lett specializálva. A modell a fuzzy logika módszertanát alkalmazza, hogy rugalmasan kezelje a komplex és bizonytalan rendszerekkel kapcsolatos kihívásokat. A modell alapját három korábban végzett esettanulmány szintetizált eredményei képezik. A modell matematikai alapokra épül, és a lean menedzsmenttel kapcsolódó széleskörű teljesítménymutatókat használja, figyelembe véve a terv-tény elemzési módszertant és a szélsőséges értékek kezelését is. A tanulmány bemutatja a modell alkalmazását, annak előnyeit és korlátait, és felvázolja a modell továbbfejlesztésére vonatkozó lehetőségeket. A tejelő tehenészetek operációs modelljeinek komplexitása, valamint az iparág sajátosságai miatt fokozott szükség van hatékony és rugalmas teljesítménymenedzsment eszközökre. A lean menedzsment megközelítése ilyen eszköztárként jelenik meg, azonban a specifikus mérési és értékelési technikák hiányában gyakran nehezen adaptálható ezekben a rendszerekben. Korábban végzett három esettanulmányunkban a tejelő tehenészetekben való lean menedzsment alkalmazását vizsgáltuk, kiemelt figyelmet fordítva a teljesítménymutatókra és azok komplex összefüggéseire. A tanulmányok során feltártunk néhány kulcsfontosságú kérdést, beleértve a standardizált normák használhatóságát, a lean teljesítmény mérésének módszertanát, valamint a hierarchikus és horizontális szinteken való értékelés kihívásait. Jelen cikkben ezen esettanulmányok eredményeit szintetizáljuk, és létrehozunk egy modellt, mely a lean menedzsmenttel kapcsolatos döntéshozatali folyamatokat támogatja, kifejezetten a tejelő tehenészetek kontextusában. Ennek során fuzzy logikai módszert alkalmazunk, amely rugalmas eszközt biztosít a komplex és gyakran bizonytalan rendszerek modellezésére. A fuzzy logika előnye, hogy képes kezelni a pontatlanságokat és a bizonytalanságokat, amelyek számos esetben előfordulnak a gyakorlatban, például a teljesítménymutatók mérésében és értékelésében. A modellünk matematikai alapokra épül, és a lean menedzsmenttel kapcsolódó széleskörű teljesítménymutatókat használja. Ezen mutatók elemzése során a modell a terv-tény elemzési módszertant veszi figyelembe, és bizonyos feltételek mellett képes kezelni a szélsőséges értékeket is. Ugyanakkor tudatában vagyunk annak, hogy a modell nem képes minden aspektust tökéletesen lefedni, ezért további kutatásokra és fejlesztésekre van szükség a modell pontosságának és hatékonyságának további növelése érdekében.
XI. ÉVF. 2023. 3. SZÁM 12-18
DOI: 10.24387/CI.2023.3.3

Mesterséges neurális hálók alkalmazása magas frekvenciás audit fókuszú szakértôi rendszerekben

A magas frekvenciás és folytonos audit népszerûvé válása és a számvitel általános digitalizációja által megnövekedett piaci várakozások az adatszolgáltatásra a fejlett analitikai módszerek alkalmazását anyagilag is kifizetõdõvé tették sok vállalat számára. Ezen túlmenõen az adatok iránti keresletnövekedés mellett a szorosabb piaci verseny is készteti az auditorokat valamint vállalatokat hogy új, hatékonyabb
eszközöket találjanak. Ez a kutatás a Mesterséges Intelligencia folytonos audit területen való térnyerésére, alkalmazhatóságára, valamint annak jövõbeli irányaira koncentrál. A kutatás alapján a szakértõi rendszerek kiegészítõ és komplementer termékeként fogják hasznosítani az olyan technológiákat, mint a mesterséges neurális hálók.

CONTROLLER INFO VIII. ÉVF. 2020. 2. SZÁM 2-5.

DOI: 10.24387/CI.2020.2.1

Mesterséges neurális hálók alkalmazása magas frekvenciás audit fókuszú szakértői rendszerekben

A magas frekvenciás és folytonos audit népszerûvé válása és a számvitel általános digitalizációja által megnövekedett piaci várakozások az adatszolgáltatásra a fejlett analitikai módszerek alkalmazását anyagilag is kifizetõdõvé tették sok vállalat számára. Ezen túlmenõen az adatok iránti keresletnövekedés mellett a szorosabb piaci verseny is készteti az auditorokat valamint vállalatokat hogy új, hatékonyabb eszközöket találjanak. Ez a kutatás a Mesterséges Intelligencia folytonos audit területen való térnyerésére, alkalmazhatóságára, valamint annak jövõbeli irányaira koncentrál. A kutatás alapján a szakértõi rendszerek kiegészítõ és komplementer termékeként fogják hasznosítani az olyan technológiákat, mint a mesterséges neurális hálók.

CONTROLLER INFO VIII. ÉVF. 2020. 2. SZÁM 2-5.

DOI: 10.24387/CI.2020.2.1