Építőipari vállalkozás controlling rendszerében alkalmazott prediktív KPI-ok értékelése

Kutatásunkban egy esettanulmányon keresztül térképezzük fel egy építőipari szervezet controlling rendszerének működését. A controlling rendszer elsődleges feladata a szervezeti teljesítményértékelés, amely során KPI mutatókat alkalmaz. A KPI-ok prediktív eredményei kerülnek a teljesítményértékelésbe, ezáltal a controlling rendszer előre fel tudja tárni az esetleges beavatkozási pontokat.
X. ÉVF. 2022. 4. SZÁM 28-32
DOI: 10.24387/CI.2022.4.5

Prediktív KPI-ok osztályozási módszerének ismertetése

Kutatásunkat egy turisztikai szervezet controlling rendszerének elemzésével folytatjuk le. A controlling rendszerben a szervezeti teljesítményértékelésre prediktív KPI mutatók alkalmazásával kerül sor. Tanulmányunkban rávilágítunk arra, hogy a KPI-ok eredményeinek osztályozása nem egyértelmű, jelentősen függ az osztályozás alapját képező kontextustól.
X. ÉVF. 2022.3. SZÁM 2-6
DOI: 10.24387/CI.2022.3.1

Készpénzmentes fizetési megoldások használatának változása gazdasági szakos egyetemi hallgatók között gazdasági válsághelyzet hatására

Cikkünkben magyar, osztrák és szlovák egyetemek gazdasági képzéseire járó hallgatók pénzügyi szokásait vizsgáljuk. Ez a munka egy komplex kutatás egyetlen részterületére fókuszál, a pénzügyek modern kezelésére. Modern alatt a készpénzmentes szolgáltatások használatát értjük. Ezt a használatot jelen tanulmány a használat mértéke (elköltött összeg) valamint az igénybevétel gyakorisága alapján elemzi. Módszerünk kérdőíves vizsgálat volt, két lekérdezést végeztünk ugyanazzal a kérdéssorral. Az első lekérdezés még a COVID-19 pandémia előtt, 2019-ben történt, a másik a járvány első hullámát követő nyitás időszakában, 2020 őszén. Eredményeink egyrészt azt mutatják, hogy egy váratlan gazdasági krízishelyzet gyors válaszlépések és hosszútávú megoldások kidolgozását is katalizálja, jelentős gyorsulást okozva a modern pénzügyi szolgáltatások fejlődési ütemében. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a pénzügyi ismeretek megfelelő szintje nélkül a modern megoldások megfelelő használata egyre kevésbé lehetséges. E tények pedig alapvetőek a kompetencia-alapú oktatás jövőbeli irányainak kialakításában.
IX. ÉVF. 2021. 2. SZÁM 63-66
DOI: 10.24387/CI.2021.2.11

A jövőbiztos technológia: Blockchain várható hatása a számvitelben

Tulajdonképpen a blockchain technológia leginkább egy új típusú adatbázishoz. Megértéséhez ki kell emelni azokat az elõnyöket, amelyek segítik, segíthetik az alkalmazásának terjedését a különbözõ szolgáltatásokban. Az elsõ fontos jellemzõje, hogy a blockchainnél nincs szükség központi hatóságra, és a felhasználóknak nem is kell bízniuk egymásban, egy olyan innováció amely lehetõvé teszi a digitális pénz mûködését. Valójában a blockchain lehetséges alkalmazásai messze túlmutatnak a pénzügyi világon.
CONTROLLER INFO IX. évf. 2021.1. szám 38-50.
DOI: 10.24387/CI.2021.1.8