A vezetői számvitel, a költségelemzés és a vállalati információs rendszerek jelene és jövője

A vállalatok számára elérhetõ szervezeti és piaci adatok mennyisége és minõsége versenyképességi
kulcstényezõ. A vállalati információs rendszerek fejlõdésével a vezetõi számvitel szerepe is változik.
A költségelemzési folyamat stratégiai szerepét fontos vizsgálni az információs rendszerekkel megalapozott
kvalitatív fejlesztések megtervezése céljából.
CONTROLLER INFO IX. ÉVF. 2021. KÜLÖNSZÁM 21-28
DOI: 10.24387/CI.2021.különszám.4

Az ERP rendszerek bevezetését segítő vezetői megfontolások

A vállalatirányítási rendszerek bevezetése komplex szervezeti és vezetõi kihívás. A vállalatok jelentõs költségmegtakarításokat tudnak elérni a megfelelõen támogatott bevezetési projektekkel. Az ERP projekteknél a terjedelem, módszertan, változásvezetési kérdések és kockázatkezelési szempontok vizsgálata elengedhetetlen.
CONTROLLER INFO VIII. évf. 2020.4. szám 26-29.
DOI: 10.24387/CI.2020.4.5

Integration of Business Intelligence Systems

Advances in Business IT influence companies to become more data driven. Business Intelligence Systems provide insight into organizational performance. As Business Intelligence Systems evolve they are being integrated across entire organizations to provide real time analytics for operational support.
CONTROLLER INFO VIII.ÉVF. 2020. 3. szám 12-14.
DOI: 10.24387/CI.2020.3.3

Önköltségszámítás folyamata egy adott vállalat példáján keresztül

A szoros verseny, a kiszámíthatatlan piaci változások és az innovációs ciklusok növekedése miatt a gazdasági folyamatok napjainkban felgyorsultak. A digitalizáció és az ipar fejlõdésének köszönhetõen egyre több valós adat áll rendelkezésre. A menedzsment a kontrollingot tanácsadó partnernek tekinti és a döntések meghozatalához megbízható elõrejelzéseket és gyors riportokat vár el. Ez a kontrollingot új kihívások elé állítja, éppen ezért annak szakítani kell a hagyományos módszerekkel és nagyobb hatékonysággal kell támogatni a menedzsmentet az üzleti döntések meghozatalában. Ez a folyamat csak úgy érhetõ el hatékonyan, ha aktívan, mutatószámok segítségével mérjük a kontrolling eredményességét. Ezen méréseknek magában kell foglalniuk az adott vállalatnál alkalmazott részkontrolling-folyamatok tekintetében az idõ-, a minõség- és legfõképpen a költségfaktorokat.

CONTROLLER INFO VIII. ÉVF. 2020. 2. SZÁM 48-52.

DOI: 10.24387/CI.2020.2.9