A COVID-19 JÁRVÁNY HATÁSA A MUNKAVÁLLALÓK MUNKA-MAGÁNÉLET EGYENSÚLYÁRA

A COVID-19 járvány hatásai mindmáig érezhetőek a magyarországi munkaerőpiacon. A pandémia előtti tipikus munkavégzési forma részben átalakult, robbanásszerűen indult be a home office, melyre sem a munkáltatók, sem a munkavállalók nem voltak felkészülve. A mindennapi, megszokott rutin megváltozása felborította a munka-magánélet egyensúlyt. Kvantitatív online kérdőíves vizsgálatunk során arra a kérdésre kerestük a választ, hogy az idősebb, vagy a fiatalabb generáció tagjait viselte meg jobban az egyensúly felborulása, illetve a nemek között van-e szignifikáns különbség. A kérdőíves vizsgálat előtt két hipotézist fogalmaztunk meg. Az adatok kiértékelését és elemzését követően az egyik hipotézisünk igazolódott, a másikat elvetettük. Statisztikai módszerek (kereszttábla elemzés és khi-négyzet próba) alkalmazásával alátámasztottuk, hogy az idősebb („Baby boomer” és „X” generáció) korosztály képviselői elégedettebbek a munka-magánélet egyensúlyával, mint a fiatalabb („Y” és „Z”) generáció tagjai. Ennek hátterében több tényező is állhat, melyeket elemzünk, valamint javaslatot teszünk a munka-magánélet egyensúly javítására.
XI. ÉVF. 2023. 3. SZÁM 33-38
DOI: 10.24387/CI.2023.3.7

Analysing the Impact of Carbon Abatement Policies on Renewable and Non-Renewable Energy Consumption in Developed and Developing Countries

A cikk a megújuló és nem megújuló energiafogyasztást elemzi a fejlett és fejlődő országokban. Feltételezhető, hogy a szén-dioxid-csökkentési politikák alkalmazásával a teljes kőolaj- és szénfelhasználás csökkenni fog, a földgáz és a megújuló energia felhasználása pedig felerősödik a vizsgált országokban.
X. ÉVF. 2022. 2. SZÁM 58-61
DOI: 10.24387/CI.2022.2.10

Analysis of the Implementation of the Montreal Protocol in Countries with Different Development Level

The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer was designed to stop the production and import of ozone depleting substances and reduce their concentration in the atmosphere to help protect the earth’s ozone layer. This paper analyses the implementation of the Protocol in developed and developing countries.

X. ÉVF. 2022. 1. SZÁM 60-65
DOI: 10.24387/CI.2022.1.10

Kompetenciamodellek pro és kontra az emberi erőforrás-menedzsmentben

Cikkünk a kompetenciákat mutatja be, melyek az emberi erőforrás-menedzsment egyik fő koncepciójává váltak, mivel az alkalmazottak nem csak jelenlegi, hanem jövőbeli teljesítménymérésének eszközeiként is szolgálnak és segítségükkel a kiváló teljesítmény megkülönböztethető az átlagostól. A kompetencia … tovább »