Néhány Összefüggés a Közszolgálati Médiaszolgáltatás Terén az Európai Unióban

A három gazdasági tényező – a GDP-növekedés, az államháztartás és az infláció – fontos abból a szempontból, hogy a Közszolgálati Médiaszolgáltatók bevételei – akár állami támogatásból, akár reklámbevételekből – mennyire lehetnek fenntarthatóak a Közszolgálati Médiaszolgáltatók számára. A közszolgálati médiaszolgáltatók közpénzből származó bevételei két fő részből állnak: 1/ közalapítványi támogatás és 2/ havi előfizetés. A kapcsolódó kereskedelmi bevételek és elhanyagolható egyéb bevételek adják a közszolgálati médiaszolgáltatók teljes működési bevételét.
X. ÉVF. 2022. 2. SZÁM 33-38
DOI: 10.24387/CI.2022.2.6

Tőkeszerkezet és jövedelmezőség összefüggéseinek elméleti bemutatása és értelmezése a KKV szektorban

A gazdasági környezet változása nagy hatással van a kisvállalkozások életére azok működtetésére is. A makro, illetve a mikrokörnyezeti elemekhez történő illeszkedés elsősorban pénzügyi szempontból nagyon fontos. Ez adhat bizonyos stabilitást és pénzügyi regresszió t is … tovább »

Foglalkoztatáspolitika humáncontrolling kérdései a pénzügyi, gazdasági világválság után a magyar versenyszféra területén

A jelen cikkben a verseny szektor a világválság okozta foglalkoztatáspolitikai problémáira szeretnénk rávilágítani. Milyen az ország egészét érintő foglalkoztatási és szociális problémákkal kell szembesülnünk. Hogyan kapcsolódnak és hogyan erősítik, valamint gyengítik egymást a gazdaság egészét … tovább »

A média szabályozás és controll Magyarországon

Ez az anyag rövid áttekintést nyújt a közmédia magyarországi történetéről, az új médiaszabályozás kialakításának folyamatáról, az egységes közmédia-rendszer megalakulásáról, a közszolgálati médiaszolgáltatókról, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap létrejöttéről (MTVA), a közszolgálat működését szabályozó törvényekről, a … tovább »

Üzleti Controlling Tervezés folyamata egy nagyvállalatnál

Múlt, jelen, jövő, – mindhárom idődimenzió találkozik a controllinggal. Azon eredmények felhasználásával, elemzésével, amelyek a múltban képződtek olyan információkhoz juthatunk, amelyek alapjául szolgálnak a jövőre vonatkoztatott döntések meghozatalában. A szerző cikkében, ezért a legfontosabb dimenzióként … tovább »