A magas frekvenciás kereskedés piaci mechanizmusának hatásvizsgálata, a regulációs környezet és a BÉT stratégiájának revíziója

A tanulmány megvizsgálja a HFT kereskedés hatásait az árazási mechanizmusok és kockázatok szempontjából, és arra a következtetésre jut, hogy a HFT-k, bár bizonyos kockázatokat jelentenek a flash crash és az árvolatilitás tekintetében, általában véve a tőzsdék számára előnyösek. Ezek az előnyök leginkább az árképzési mechanizmusok hatékonyságának növekedéséhez kapcsolódnak. Annak ellenére, hogy elméletileg elegendő mennyiségű szabályozói iránymutatás létezik a kockázatok kiegyensúlyozására, a BÉT stratégiai terve tovább fejlődhetne a HFT kereskedéssel kapcsolatos lehetőségek további kiaknázásával.

X. ÉVF. 2022. 1. SZÁM 51-54
DOI: 10.24387/CI.2022.1.8

Tőzsdék és ECN kereskedési rendszerek versenyhelyzete az algoritmikus kereskedés piacán, valamint a BÉT stratégiájának revíziója a témában

A pénzpiacon kiélezett verseny van a hagyományos tőzsdék és az ECN rendszerek között. Ez az ECN-ek gyors végrehajtási sebességének és alacsony spread-jének tudható be, adott pozícióméretig és forgalomig. Ez különösen fontos az algoritmikus kereskedés esetében, amely a FinTech egyik gyorsan feltörekvő ágazata. A Xetra ebben a tekintetben az egyik legversenyképesebb tőzsdének tűnik, és bár a Budapesti Értéktőzsde a Xetra rendszert használja, úgy tűnik, hogy stratégiája nem veszi figyelembe számottevően ezt a növekedési lehetőséget.
CONTROLLER INFO IX. ÉVF. 2021. 4. SZÁM 53-58
DOI: 10.24387/CI.2021.4.10

Versenyképesség az ellátási láncban, az Ipar 4.0 és a vizuális-szimuláció adta lehetőségekkel

Cikkünkben az ellátásiláncot és az információ kapcsolatát állítjuk a középpontba, melyet különböző aspektusból vizsgálunk meg. Az adatokat számos módon fordíthatjuk a javunkra, amelyből néhányat sorra veszünk úgy, mint az ipar 4.0, az intelligens kereslettervezés, ezek hatása a versenyképességre és a vizuális szimuláció alkalmazásának előnyei.
CONTROLLER INFO IX. ÉVF. 2021. 4. SZÁM 25-28
DOI: 10.24387/CI.2021.4.4

Kontrolling az online üzletek operációs vezetésében

Az online üzletek segítik a globalizációt, és hatékonyabb piacot teremtenek már csak az információs disszonanciák csökkentésén valamint a piacméreten keresztül is. Ezek a sajátos üzleti modellek ugyanakkor jelentős mennyiségű kihívást is jelentenek az operációs kontrolling tevékenységek tekintetében. A hagyományos üzletekhez képest az üzleti egységek határai még jobban összemosódnak, valamint a kontrolling tevékenységek sebessége is tovább hangsúlyosodik. Ebben a környezetben az operációs kontrolling nem csak folyamat, hanem rendszer szinten is fontos. Ahhoz, hogy ezt egy vállalat sikeresen végezze, és így hosszú távú teljesítményét javíthassa a belsőellenőrzés, fontos a szakemberek folyamatos tréningezése nem csak szakmai, hanem informatikai és rendszerismereti szempontból is.
IX. ÉVF. 2021. 3. SZÁM 12-15.
DOI: 10.24387/CI.2021.3.3

Mesterséges neurális hálók alkalmazása magas frekvenciás audit fókuszú szakértôi rendszerekben

A magas frekvenciás és folytonos audit népszerûvé válása és a számvitel általános digitalizációja által megnövekedett piaci várakozások az adatszolgáltatásra a fejlett analitikai módszerek alkalmazását anyagilag is kifizetõdõvé tették sok vállalat számára. Ezen túlmenõen az adatok iránti keresletnövekedés mellett a szorosabb piaci verseny is készteti az auditorokat valamint vállalatokat hogy új, hatékonyabb
eszközöket találjanak. Ez a kutatás a Mesterséges Intelligencia folytonos audit területen való térnyerésére, alkalmazhatóságára, valamint annak jövõbeli irányaira koncentrál. A kutatás alapján a szakértõi rendszerek kiegészítõ és komplementer termékeként fogják hasznosítani az olyan technológiákat, mint a mesterséges neurális hálók.

CONTROLLER INFO VIII. ÉVF. 2020. 2. SZÁM 2-5.

DOI: 10.24387/CI.2020.2.1

Mesterséges neurális hálók alkalmazása magas frekvenciás audit fókuszú szakértői rendszerekben

A magas frekvenciás és folytonos audit népszerûvé válása és a számvitel általános digitalizációja által megnövekedett piaci várakozások az adatszolgáltatásra a fejlett analitikai módszerek alkalmazását anyagilag is kifizetõdõvé tették sok vállalat számára. Ezen túlmenõen az adatok iránti keresletnövekedés mellett a szorosabb piaci verseny is készteti az auditorokat valamint vállalatokat hogy új, hatékonyabb eszközöket találjanak. Ez a kutatás a Mesterséges Intelligencia folytonos audit területen való térnyerésére, alkalmazhatóságára, valamint annak jövõbeli irányaira koncentrál. A kutatás alapján a szakértõi rendszerek kiegészítõ és komplementer termékeként fogják hasznosítani az olyan technológiákat, mint a mesterséges neurális hálók.

CONTROLLER INFO VIII. ÉVF. 2020. 2. SZÁM 2-5.

DOI: 10.24387/CI.2020.2.1