TRANSFORMING BUSINESS OPERATIONS WITH LARGE LANGUAGE MODELS: USE CASES AND STRATEGIES

Large language model based artificial intelligence has the potential to transform businesses operations. Currently the most common use cases are automating routine tasks, workflow assistance, supplementing education, generating summaries and supporting various marketing tasks. By improving data processing, large language models can greatly enhance information systems, allowing for better decision-making and faster response times. Improved data utilisation enhances management control, enabling companies to better manage their resources and achieve their strategic goals.
2023. SPECIAL ISSUE 2 56-59
DOI: 10.24387/CI.2023.SPECIAL ISSUE 2.10

THE MANAGEMENT OF RISK AND STRATEGY IN THE INTEGRATION OF ERP SYSTEMS

The Balanced Scorecard methodology provides a quantitative basis for measuring the performance of Enterprise Resource Planning systems against multiple criteria. It can be used to guide organisational IT alignment and the decision-making process during strategic planning. Using Key Performance Indicators, organisations can configure their Enterprise Resource Planning modules to align with their overall business strategy, to improve their overall efficiency and effectiveness. Inadequate performance control and project management practices during IT integration projects lead to unrealistic expectations, cost and time constraints, a protracted implementation process, lack of training and poor division of responsibilities, all of which can strain and obstruct operational control.
XI. évf. 2023. SPECIAL ISSUE1 53-56
DOI: 10.24387/CI.2023.SPECIAL ISSUE.8

A vezetői számvitel, a költségelemzés és a vállalati információs rendszerek jelene és jövője

A vállalatok számára elérhetõ szervezeti és piaci adatok mennyisége és minõsége versenyképességi kulcstényezõ. A vállalati információs rendszerek fejlõdésével a vezetõi számvitel szerepe is változik.
A költségelemzési folyamat stratégiai szerepét fontos vizsgálni az információs rendszerekkel megalapozott kvalitatív fejlesztések megtervezése céljából.
CONTROLLER INFO IX. ÉVF. 2021. KÜLÖNSZÁM 21-28
DOI: 10.24387/CI.2021.különszám.4

Az ERP rendszerek bevezetését segítő vezetői megfontolások

A vállalatirányítási rendszerek bevezetése komplex szervezeti és vezetõi kihívás. A vállalatok jelentõs költségmegtakarításokat tudnak elérni a megfelelõen támogatott bevezetési projektekkel. Az ERP projekteknél a terjedelem, módszertan, változásvezetési kérdések és kockázatkezelési szempontok vizsgálata elengedhetetlen.
CONTROLLER INFO VIII. évf. 2020.4. szám 26-29.
DOI: 10.24387/CI.2020.4.5

Integration of Business Intelligence Systems

Advances in Business IT influence companies to become more data driven. Business Intelligence Systems provide insight into organizational performance. As Business Intelligence Systems evolve they are being integrated across entire organizations to provide real time analytics for operational support.
CONTROLLER INFO VIII.ÉVF. 2020. 3. szám 12-14.
DOI: 10.24387/CI.2020.3.3

Önköltségszámítás folyamata egy adott vállalat példáján keresztül

A szoros verseny, a kiszámíthatatlan piaci változások és az innovációs ciklusok növekedése miatt a gazdasági folyamatok napjainkban felgyorsultak. A digitalizáció és az ipar fejlõdésének köszönhetõen egyre több valós adat áll rendelkezésre. A menedzsment a kontrollingot tanácsadó partnernek tekinti és a döntések meghozatalához megbízható elõrejelzéseket és gyors riportokat vár el. Ez a kontrollingot új kihívások elé állítja, éppen ezért annak szakítani kell a hagyományos módszerekkel és nagyobb hatékonysággal kell támogatni a menedzsmentet az üzleti döntések meghozatalában. Ez a folyamat csak úgy érhetõ el hatékonyan, ha aktívan, mutatószámok segítségével mérjük a kontrolling eredményességét. Ezen méréseknek magában kell foglalniuk az adott vállalatnál alkalmazott részkontrolling-folyamatok tekintetében az idõ-, a minõség- és legfõképpen a költségfaktorokat.

CONTROLLER INFO VIII. ÉVF. 2020. 2. SZÁM 48-52.

DOI: 10.24387/CI.2020.2.9