TECHNOLOGICAL INNOVATION AND ECONOMIC GROWTH – FOCUS ON ENVIRONMENTAL PRESSURES

The article presents the relationship between economic growth and environmental pressures, highlighting the role and importance of innovation. Following a comprehensive literature review, it is demonstrated through international practice that an environmentally responsive innovation ecosystem can effectively support both economic growth and sustainable development.
2023. SPECIAL ISSUE 2 2-8
DOI: 10.24387/CI.2023.SPECIAL ISSUE 2.1

CAP AND TRADE MODEL – ECONOMIC INDICATORS OF HUNGARIAN ENTERPRISES INVOLVED IN EMISSIONS TRADING

In their article, the authors examined the stability and efficiency of Hungarian companies participating in emissions trading. Their research covered the period before the energy crisis, so we can get a comprehensive picture of the economic situation from which the investigated companies had to cope with the crisis. To this day, it is a question of whether businesses can finance investments that will require fewer resources to produce products and at the same time result in fewer emissions. The study presents the economic situation of the enterprises with the ten highest emission values, given that they are responsible for more than 98 percent of emissions.
XI. évf. 2023. SPECIAL ISSUE1 2-14
DOI: 10.24387/CI.2022.SI.1

A FENNTARTHATÓ VÁLLALKOZÁSOK CÍMZETTJEI, GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ATTITŰDJEIK

A fenntartható vállalkozások címzettjeinek meghatározását követően, azok gazdasági, környezeti és társadalmi attitűdjei kerültek a vizsgálat fókuszába. Vélelmezhető, hogy a különböző címzetteknek eltérőek az érdekeik a gazdasági és környezeti dimenziók terén, ugyanakkor a társadalmi attitűdök esetében sokkal árnyaltabb megállapítást kell tennünk. A fenntarthatósági értékek megjelennek a vállalati küldetésben, a jövőképben, a cég stratégiájában, amelyet nagymértékben befolyásolhatnak egyrészt a kulturális tényezők: mint erkölcs, vallás, iskolázottság, továbbá a demográfiai tényezők: népesség száma, életkor, nemek alakulása, továbbá fontosak az egészségügyi és szociális tényezők, amelyek nem feltétlenül köthetők egy-egy címzetthez, azok valamennyi szereplőre hatással lehetnek (Gast és szerzőtársai (2017). A fenntarthatóság, a fenntartható fejlődés megteremtése globális kihívás és egyben valamennyi érintett felelőssége. A felelősség vonatkozik a gazdaság, a társadalom és a környezet iránt.
XI. ÉVF. 2023. 2. SZÁM 16-20
DOI: 10.24387/CI.2023.2.4

FENNTARTHATÓ GAZDASÁG – KÖRNYEZETI CÉLKITŰZÉSEK, KULCSTELJESÍTMÉNYMUTATÓK

A vállalkozások gazdasági helyzetére vonatkozó információkat a számviteli beszámolók tartalmazzák. Függetlenül attól, hogy IFRS, US GAAP, vagy az adott nemzeti beszámolók alapján készülnek a kimutatások, valamennyien egységesek abból a szempontból, hogy a vállalkozások vagyoni helyzetéről, eredményességéről tájékozódhatunk. A gazdasági adatok mellett, ma már a környezeti fenntarthatóság is előtérbe kerül. A környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó kritériumok meghatározásával nyomon követhetővé válik, hogy a vállalkozás tevékenységei milyen módon és mértékben kapcsolódnak a fenntarthatósági célokhoz. Mindez versenyképességi szempontból is meghatározó lehet, ugyanis várható, hogy a jövőben már nem csak „tisztán” gazdasági szempontok alapján mérlegel a piac. A gazdasági tényezők mellett a környezeti, társadalmi hatások ismertetése is elengedhetetlenné válik (Deegan-Blomquist, 2006, Bollas-Araya et.al., 2018,). A hárompilléres modellben való gondolkodás létjogosultságát támasztja alá, hogy a nem pénzügyi nagyvállalatoknak 2023. január 1-jétől közzé kell tenniük – az előző éves beszámolási időszakra, vagyis a közzététel időpontját megelőző naptári évre vonatkozóan –, hogy gazdasági tevékenységeik mely környezeti célkitűzéshez járultak hozzá jelentős mértékben. Ennek keretében ismertetniük kell a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos teljesítménymutatókat, és az azokhoz kapcsolódó információkat. A kulcsteljesítménymutatók – Key Performance Indicators (KPI-ok) – az árbevételre, a tőkekiadásokra, a működési költségekre és azok arányára vonatkozik (2020/852 EU Rendelet (22); 2021/2178 EU Rendelet).
XI. ÉVF. 2023. 1. SZÁM 8-12
DOI: 10.24387/CI.2023.1.2

A zöld befektetések, alapok értékelhetőségi szempontjai

A fenntarthatósági, energiatakarékossági célú hitelezésben és a beruházások megvalósításában és támogatásában a kormányok mellett a pénzügyi szabályozók ösztönzői és a pénzügyi szektor szerepe is előtérbe került. Cikkünk a zöld befektetések alapvető típusait és szempontjait tekinti át, amelyeknek jelentős szerepük lehet a beruházások finanszírozásban.
X. ÉVF. 2022. 3. SZÁM 12-17
DOI: 10.24387/CI.2022.3.3

Folyami műanyag hulladékok lehetséges költség modellje a kockázati tényezők függvényében

Magyarországon a Duna és mellékfolyói is fokozottan érintettek a műanyagszennyezésben, évente több tonna műanyaghulladék kerül folyóvizeinkbe. Az Európai Uniós és a hazai stratégiai célokat szolgálja a műanyag hulladékok (palackok) folyóvízből történő gyűjtésére alkalmas berendezések telepítése, majd a kigyűjtött műanyag hulladékok újrahasznosítása. A műanyaghulladékok kigyűjtésére alkalmas berendezés – a Clear Rivers holland cég által indított kísérleti projekt mintájára – a Duna magyarországi szakaszán is felállításra került. Cikkünkben a folyami műanyag hulladékok kigyűjtésének lehetséges költség modelljét ismertetjük a kockázati tényezők függvényében.

X. ÉVF. 2022. 1. SZÁM 40-50
DOI: 10.24387/CI.2022.1.7

Fókuszpontban a bevételek és a költségek – az összemérés és az időbeli elhatárok elvének érvényesülése

A számviteli beszámolók esetében a megbízható és valós összkép biztosításához járul hozzá többek között a bevételek és a költségek (ráfordítások) helyes elszámolása. A szerző cikkében a helyes elszámolás fontosságára hívja fel a figyelmet, részletesen bemutatva az időbeli elhatárolások tételeit. Az időbeli elhatárolások mellett az összemérés alapelve is elõtérbe kerül – hangsúlyozva azok létjogosultságát –, amelyek nem csak a pénzügyi számvitel elszámolásának pontosságához járulnak hozzá, de a vezetõi számvitel, a menedzsment igények kielégítéséhez is. CONTROLLER INFO VIII. évf. 2020.4. szám 13-21.
DOI: 10.24387/CI.2020.4.3