A felelős társaságirányítás gyakorlata és tanulságai a Quaestor-botrány esetében

A Quaestor- csoport társaságirányításának a hiányosságai, valamint a pénzügyi kockázat kezelés problémái szükségszerűen vezetett a Quaestor-csoport bukásához. Azonban megállapítható, hogy amennyiben a felelős társaságirányítás elveinek összetett zártkörűen működő gazdasági társaságokra vonatkozó elveinek az alkalmazása megvalósult volna a vállalatcsoport esetében, akkor egy jóval lassabban és kisebb növekedést elérő, de hosszú távon fenntarthatóan működő Quaestor-csoport jöhetett volna létre. A döntések és a felelősségi körök megfelelő szintekre történő delegálásával lehetővé válhatott volna a kompetens szakemberek folyamatos bevonása az egyes projektek vezetésébe, illetve az egyes leányvállalatok irányításába.
CONTROLLER INFO VIII.ÉVF. 2020. 3. szám 49-52.
DOI: 10.24387/CI.2020.3.11

Az értékpapírosítás újraszabályozása az Egyesült Államokban a 2007-2009-es subprime válságot követôen

Az Egyesült Államokban az értékpapírosítás a 2007-2009-es subprime válság során különösen negatív szerepet töltött be. A szerzõ az értékpapírosítás (újra)szabályozásakor azt vizsgálja, hogy mennyiben sikerült egy hatékony szabályozást a jogalkotó létrehoznia, mely nemcsak csökkenti az … tovább »

A tőzsdei határidős ügyletek szerepe az agrárgazdaságban Magyarországon

A szerzôk cikkükben a magyar árutôzsde modern kori történetét vizsgálva meghatározzák, hogy a jogi szabályozás, a nemzetközi piaci viszonyok, milyen módon befolyásolták a hazai árutôzsde modern kori fejlôdését. Ehhez elôször áttekintik az árutôzsdei tevékenység rövid … tovább »