A marketing controlling szerepének felértékelôdése a korona vírus után a minőségorientált szervezetben

A vállalat egyedisége összegzi azokat a paramétereket, amelyek mentén a piaci szereplõk a vállalatot megkülönböztetik, számukra értékesnek vagy kevésbé értékesnek definiálják. A marketing és a marketingtevékenységet támogató controlling segíti a vállalatot abban, hogy piaci szerepét megõrizve továbbra is tudja biztosítani a megváltozott piaci helyzetben a minõséget, és a maximális ügyfélélményt. A következõkben arra keressük a választ, hogy miképp módosult a marketing kommunikációnak a szerepe és mik a jövõbeni kilátások.
CONTROLLER INFO IX. évf. 2021.1. szám 20-23.
DOI: 10.24387/CI.2021.1.4

A HR funkciók szerepe a controlling fókuszú szervezetben

A humáncontrolling szerepe, ahogy egyre inkább felértékelôdött az egyediség, a tudás és piaci igényekre történô, valós idôben való reagálás, felértékelôdött. Bár az alkalmazottak jelentik a vállalatnak az egyik legnagyobb költséget, az emberi erôforrással való hatékony gazdálkodás hasonlóan kiemelt fontosságú lett, mint más erôforrások esetében, hiszen ez az erôforrás képes megújulni, profitot és egyedi arculatot adni a vállalatnak. A következôkben bemutatom ennek folyamatát a vállalat életében.
CONTROLLER INFO IX. évf. 2021.1. szám 30-31.
DOI: 10.24387/CI.2021.1.6

A HR funkciók szerepe a controlling fókuszú szervezetben a koronavírus utáni időszakban

A HR funkció szerepe az elmúlt években jelentõs változásokon ment keresztül. Mind a management, mind a munkavállalók számára olyan kapoccsá vált, amely a szervezet pozícióját, arculatát és késõbbi sikereit határozta meg. A koronavírus utáni helyzet átrajzolta a humánerõforrás szerkezetét, kereslet és kínálat oldalról egyaránt- ezt helyzetet és lehetõségeket szeretnénk a következõkben bemutatni.
CONTROLLER INFO VIII. évf. 2020.4. szám 30-33.
DOI: 10.24387/CI.2020.4.6

Hatékonyság a koronavírus utáni időszakban a gazdálkodó szervezet életében

A geopolitika olyan mértékben rajzolta át a különböző országok gazdaságait, amelyekre pár évvel ezelőtt nem gondoltunk volna. A globalizáció természetes folyamattá vált és beépült a mindennapokba. Ám eddig csak a verseny, innováció, logisztika területén jelentkezett ez kiemelten, egészen napjainkig. A koronavírus, felforgatta az eddig rendet és kialakult trendeket, úgy világ, mint ország szinten. A tanulmányunkban esetpéldán keresztül bemutatjuk, hogy, a széles körben összegyűjtött adatokat használó controlling támogató módon lép fel a marketing funkció kapcsán is, ezáltal olyan projekteknek nyújt biztos támaszt, ahol teljesen új alapokra helyeznek olyan országimázshoz tartozó elemeket, mint a magyar bor és ennek az újragondolt marketingje.
CONTROLLER INFO VIII.ÉVF. 2020.3. szám 9-11.
DOI: 10.24387/CI.2020.3.2

A marketing controlling szerepe a minőségorintált szervezet életében

Napjainkban a globalizáció egy természetes folyamat, amelynek hatására a piaci verseny már világméretűvé vált. Az igazán versenyképes vállalatok átlépik a piac adta lehetőségeket- méreteiktől függetlenül- multi vagy transznacionálissá válnak- és kiszélesítik a versenyt az egész világpiacra, netán új piacokat is teremtenek.
CONTROLLER INFO VIII.ÉVF. 2020.3. szám 26-28.
DOI: 10.24387/CI.2020.3.6

A marketing controlling szerepe az új magyar bor márkakoncepció bevezetésében

Napjainkban egyre kiemelkedőbb fontosságú, hogy a gazdálkodást végző szerveztek, kitűnjenek, a piaci szereplők közül- tegyék mindezt úgy, hogy a vállalat arculata egyedi, az előállított termék vagy szolgáltatás színvonala, külseje, külleme markáns legyen. Továbbá mindezekhez egy olyan pozitív ügyfélélményt kell társítani, amely a későbbiekben megalapozza az ügyfél bizalmát és elkötelezettségét a vállalat és adott termék iránt.
CONTROLLER INFO VIII. ÉVF. 2020.3. szám 34-38.
DOI: 10.24387/CI.2020.3.8

Értékteremtés a minôségcontrolling tükrében

Napjaink társadalmának, gazdasági és kulturális környezetét tekintve célja és véleményem szerint egyik alapvetô igénye az életminôség állandó és folyamatos javítása, annak fejlesztése. A szakirodalmak egyetértenek abban, hogy a most érvényes geopolitikai és geoökonómiai környezetben az életszínvonalat és annak minôségét értelmezhetjük úgy is, mint a társadalomnak a terméket, munkát, környezetet, egészségügyi ellátást és biztonságot együttesen kezelô strukturált, minôségügyi rendszerét. A piacgazdaságokra is általánosan jellemzôvé vált, hogy a minôségi termékek gyártását, és magas szintû szolgáltatások biztosítását helyezik az elôtérbe, hiszen ez az, ami jelentôsen meghatározza a versenyképességüket, a piaci versenyben elért eredményeiket, illetve piaci pozíciójukat. Jelen tanulmányban azt mutatom be hogyan is mûködik ez a minôségorientált magatartás a gazdálkodást végzô szervezetek mindennapjaiban és hogyan lehet ezt rendszerbe foglalni.

CONTROLLER INFO VIII. ÉVF. 2020. 2. SZÁM 32-36.

DOI: 10.24387/CI.2020.2.6

Controlling „ 1×1″ az építőipari kis- és középvállalkozások számára

A szerzők a modelljüket elsősorban olyan építőipari kis- és középvállalkozások számára állították össze, amelyek pénzügyi­ számviteli részleg nélkül, vagy igen alacsony létszámú ilyen munkatársi gárdával dolgoznak, vagy sok esetben a számviteli-pénzügyi tevékenységet kiszervezik más, erre … tovább »

Az intellektuális tőke értékelésére alkalmazott mérési módszerek összehasonlító elemzése

Napjainkban az igazán versenyképes vállalatok átlépik a piac adta lehetőségeket- méreteiktől függetlenül- multi vagy transznacionálissá válnak- és kiszélesítik a versenyt az egész világpiacra, netán új piacokat is teremtenek. Azt gondolhatnánk, hogy a vállalati sikeresség leginkább … tovább »